Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Hẽm 01/20 Ngô Sĩ Liên – TP Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0989229945
 Email: ntthang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Thị Bích Hồng
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: 157/23/3 Hùng Vương - TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0935373470
 Email: ttbhong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Thị Hồng
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 103 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0986948489
 Email: pthong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Mạnh Hiếu
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Văn phòng khoa Kinh tế, trường ĐH Phạm Văn Đồng (986 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
 Điện thoại cơ quan: 0553822459
 Di động: 0983358575
 Email: nmhieu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Thị Minh Hiếu
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tịnh Sơn – Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553 822 459
 Di động: 0126 842 1394
 Email: ptmhieu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn