Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Lê Quang Trường Hải
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 635 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0935.855.933
 Email: lqthai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 256 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553825195
 Di động: 0984740937
 Email: ntthao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: 63 Nguyễn Trung Trực – Phường Chánh Lộ - Q.Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553 822 459
 Di động: 0977 187 211
 Email: ntphao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Hẽm 01/20 Ngô Sĩ Liên – TP Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0989229945
 Email: ntthang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Thị Bích Hồng
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 157/23/3 Hùng Vương - TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0935373470
 Email: ttbhong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn