Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Nguyễn Thị Kim Anh
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 126 Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553824040
Di động: 0553824040
Email: nkanhpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: Tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 38821313
Di động: 0905684669
Email: ntkanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Mai Lâm Ái
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3822459
Di động: 0935 054 450
Email: tmlai@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Ánh
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 172 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914183435
Email: anhcdcd@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  CN. Đỗ Tất Đan
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 44 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0944.940.409
Email: dotatdan@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn