Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Nguyễn Thị Kim Anh
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: 126 Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553824040
 Di động: 0553824040
 Email: ntkanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 38821313
 Di động: 0905684669
 Email: ntkanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Mai Lâm Ái
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3822459
 Di động: 0935 054 450
 Email: tmlai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Ánh
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 172 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914183435
 Email: nanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Đỗ Tất Đan
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 44 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0944.940.409
 Email: dtdan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn