Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thị Kim  Anh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Kim  Anh Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 15-10-1966 Nơi sinh: Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Quê quán: Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2006 tại Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận Chính trị- Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: CQ: 38821313, NR: 055. 3716455;, Di Động: 0905684669
Fax: 055. 3824925 Email: ntkanh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Sử-Chính trị
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1989
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế.
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Nga văn Mức độ sử dụng: trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1990- 1997 Trường Bổ túc văn hóa tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy
1997-2001 Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy
2001-2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy
2007-nay (6-2015) Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nói đi đôi với làm nguyên tắc đạo đức của Hồ Chí Minh được phát huy ở khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Phạm Văn Đồng”. 2014  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
2  Công tác nghiên cứu khoa học ở khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Phạm Văn Đồng 5 năm 2012-2017 2017  Kỷ yếu tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2012-2017, trường Đại học Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn