Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Đỗ Minh  Tiến
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Đỗ Minh  Tiến Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 31/08/1980 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Điện thoại liên hệ: CQ: (055) 3822901 , NR: , Di Động: 0914241919
Fax:  Email: dmtien@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật – TP HCM
Ngành học: Thiết Kế Máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Chế Tạo Máy Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng– Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2004 – 2005 TP HCM Nhân viên Thiết kế kỹ thuật
10/2005 – 12/2014 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giáo viên
12/2014– Hiện nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  An advantaged controller for a double inverted pendulum based on combining LQR and Fuzzy logic. 2013  Proceeding of the 3rd National Conference on Mechanical Science and Technology, Hanoi, ISBN: 978-604-67-0061-6, pp1187-1193
2  Thiết kế và chế tạo máy cắt Plasma CNC mini 2021  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng số 22
3  Đánh giá độ bền mỏi của mối hàn ma sát xoay giữa hai vật liệu AISI 304 - AISI 1020 2022  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng số 23


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn