Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Thị Ánh  Duyên
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Thị Ánh  Duyên Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1980 Nơi sinh: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 6, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914735335
Fax:  Email: ttaduyen@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Điện tử viễn thông
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Đại học

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2014 – 2007 Trường CĐ Cộng Đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 - 2013 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy
2013 - 2015 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy, Trưởng bộ môn

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn