Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phạm Huy Thông
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Huy Thông Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1967 Nơi sinh: Cao Bằng
Quê quán: Tịnh Thiện – TP Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2006, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng phòng
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng Đào tạo
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 13 phường Nghĩa Lộ thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: 0556286298 , Di Động: 0986780108
Fax:  Email: phthong@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Sư phạm Toán học
Nước đào tạo: Việt Nam Việt Nam Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1992
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Nghiên cứu tài liệu

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1992 - 1995 Trường THCS Tịnh sơn Giảng dạy
1995 – 2008 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
2008 – nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Môđun giả Cohen-Maccaulay 2005-2006 Luận văn thạc sĩ
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Thiết kế kế hoạch bài giảng theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động của sinh viên sư phạm 2009  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Vận dụng phương pháp tự học có hướng dẫn theo mooddun nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua dạy học môn toán 2013  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn