Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Đăng Vũ Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1960 Nơi sinh: Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Quê quán: Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2003, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chuyên viên cao cấp
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 261 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255.3822908, NR: 0255.3820219, Di Động: 0905472545
Fax:  Email: ndvu@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Huế
Ngành học: Ngữ Văn
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1981
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học xã hội và nhân văn (Văn học) Năm cấp bằng: 1997
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1
- Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử (Lịch sử Văn hóa nghệ thuật ) Năm cấp bằng: 2003
Nơi đào tạo: Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS)
Tên luận án: Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết về lĩnh vực chuyên môn

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1982-1989 Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Giảng viên
1989-1992 NXB Quảng Ngãi Biên tập
1992-2005 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Phó tổng biên tập và Tổng biên tập Tạp chí Cẩm Thành
2005-2009 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Phó Giám đốc
2009-2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Giám đốc
11/2017 đến 2/2020 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
3/2020 – nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng tư vấn dân tộc tôn giáo, UBMTTQVN tỉnh Hội Văn nghệ dân gian VN Giảng viên cao cấp (HĐ giảng dạy) Uỷ viên Ban thường vụ Chủ nhiệm Uỷ viên BCH (phụ trách các Chi hội VNDG khu vục Nam Trung Bộ)

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Văn học dân gian vùng biển Quảng Ngãi 1996-1997 Cấp Tỉnh Chủ trì
 2 Nghiên cứu bảo tồn và định hướng phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể Lý Sơn 1999-2000 Cấp Tỉnh Tham gia
 3 Văn hóa dân gian của người Việt ở Quảng Ngãi 2000-2001 Cấp Tỉnh Chủ trì
 4 Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 2005-2006 Cấp Bộ Chủ trì
 5 Văn hóa truyền thống Ca dong, Quảng Ngãi 2006-2007 Cấp Tỉnh Chủ trì
 6 Lễ ăn trâu Ca dong 2008-2009 Cấp Bộ Chủ trì
 7 Lễ cầu ngư Sa Huỳnh 2009-2010 Cấp Bộ Chủ trì
 8 Tổng quan văn hóa biển đảo Việt Nam, vấn đề bảo tồn phát huy giá trị văn hóa 2013-2014 Cấp Bộ Tham gia
 9 Điều tra phi vật thể Lý Sơn 2013-2015 Cấp Bộ Chủ trì
 10 Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội Việt Nam đương đại 2015-2107 Cấp Bộ Tham gia
 11 Nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật, phân loại, đánh giá tài liệu Hán Nôm ở tỉnh Quảng Ngãi 2017-2018 Cấp Tỉnh Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Những nền văn minh trên đảo Lý Sơn 1997  Tạp chí Xưa và Nay
2  Từ việc xác lập nguồn gốc đội Hoàng Sa, nghĩ về việc tôn tạo các di tích liên quan trên đất Quảng Ngãi 2001  Tạp chí Văn hóa nghệ thuật
3  Sự hình thành cộng đồng cư dân Việt ở Quảng Ngãi 2002  Tạp chí Văn hóa nghệ thuật
4  Phác thảo văn hóa dân gian làng ven biển Quảng Ngãi 2002  Tạp chí Văn hóa nghệ thuật
5  Hát sắc bùa ở Quảng Ngãi 2002  Tạp chí Văn hóa nghệ thuật
6  Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 2002  Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
7  Làng ven biển và cư dân ven biển Quảng Ngãi 2002  Tạp chí Nguồn sáng dân gian
8  Tín ngưỡng thờ Mẫu của cư dân ven biển Quảng Ngãi 2002  Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, Thông báo khoa học số 6
9  Lễ hội đua thuyền trên huyện đảo Lý Sơn 2003  Tạp chí Nguồn sáng dân gian
10  Một số hình thức văn hóa tín ngưỡng của người Ca dong tỉnh Quảng Ngãi 2004  Thông báo Văn hóa dân gian, Viện Văn hóa dân gian
11  Hát sắc bùa Phổ An trong một dòng chảy chung 2005  Hội nghị khoa học quốc tế Folklore Châu A, Hà Nội
12  `Phủ tập Quảng Nam ký sự` - Giá trị tư liệu và một vài suy luận 2005  Hội thảo `Tìm hiểu đặc trưng di sản văn hóa văn nghệ dân gian Nam Trung bộ`, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Liên hiệp các hội KHKT, Trường CĐSP Phú Yên
13  Tục thờ cúng âm hồn dọc biển 2006  Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Trường CĐSP Phú Yên
14  Người Quảng Ngãi nhìn ra biển 2007  Hội thảo `Văn hóa biển miền Trung và văn hóa biển Quảng Ngãi`, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam - Viên nghiên cứu văn hóa, Sở VH, TT&DL Quảng Ngãi
15  Quân vụ biên phòng, chạnh niềm viễn xứ 2009  Tạp chí Văn hóa nghệ thuật
16  Bằng cấp đi Hoàng Sa thời Minh Mạng 2010  Tạp chí Văn hóa nghệ thuật
17  Đôi điều suy luận về bằng thời Minh Mạng cấp cho những người đi Hoàng Sa 2011  Tạp chí Xưa và Nay
18  Điện Trường Bà - Trà Bồng, đặc trưng di tích và lễ hội 2012  Hội thảo khoa học quốc gia do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh An Giang tổ chức
19  Lý Sơn - di sản thể giới tại sao không 2015  Hội thảo quốc gia, Ban Kinh tế Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ngãi
20  Lạy trời cho có gió Nồm 2016  Hội thảo toàn quốc Văn hóa dân gian với vấn đề biển đảo, Tạp chí Kinh tế và phát triển
21  Quanh những ngôi đình trên đảo Lý Sơn 2017  Hội thảo quốc gia ` Văn hóa biển Trung bộ trong xã hội đương đại
22  Một di sản văn hóa đặc biệt ẩn tàng trong Công viên Địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh cần chú trọng 2019  Hội thảo khoa học quốc tế về Công viênđịa chất Lý Sơn Sa Huỳnh
23  Tổng quan di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi - một số vấn đề đặt ra 2019  Hội thảo cấp tỉnh `Tư liệu Hán Nôm ở Quảng Ngãi - giá trị, thực trạng và giải pháp Bảo tồn`
24  Sắc phong ở Quảng Ngãi (Viết chung với ThS. Nguyễn Thị Hồng Huệ) 2019  Hội thảo cấp tỉnh `Tư liệu Hán Nôm ở Quảng Ngãi - giá trị, thực trạng và giải pháp Bảo tồn`
25  Từ một văn bản Hán Nôm cổ, bàn về sự ra đời danh xưng một vùng đất 2020  Tạp chí Xưa và Nay (Hội Khoa học Lịch sử VN), số 520, 6-2020
26  Về bản hương ước vừa được tìm thấy tại Quảng Ngãi 2020  Tạp chí Xưa và Nay (Hội Khoa học Lịch sử VN), số 525, 11-2020 (viết chung với Nguyễn Thị Hồng Huệ)
27  Về một văn khế bán nô tỳ 2020  Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020 (Viện Nghiên cứu Hán Nôm,Viện HLKHXVN), viết chung với Nguyễn Thị Hồng Huệ
28  Về bản hương ước vừa được tìm thấy tại Quảng Ngãi (bản in đầy đủ) 2021  Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Phạm Văn Đồng), số 21 – 1-2021
29  Lược sử nón lá 2021  Tạp chí Văn hoá nghệ thuật (Bộ VHTTDL), số 452 – 2-2021
30  Vì sao gọi Thiên Bút phê vân? 2021  Tạp chí Thế giới Di sản (Hội Di sản Văn hoá VN), số 7 - 2021
31  Người chắp nối quyền lực của Nguyễn Hoàng ở trấn Quảng Nam xưa 2021  Báo báo khoa học, in trong kỷ yếu “Quảng Nam - 550 hình thành vá phát triển”, Viện Hàn lâm KHXHHVN – UBND tỉnh Quảng Nam.
32  Kring-ning mùa lễ hội Ca dong 2022  Tạp chí Thế giới Di sản (Hội Di sản Văn hoá VN), số 1+2 - 2022
33  Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Trần Cẩm và sắc phong quản lãnh vệ Hoài Nhơn 125 năm trước 2022  Tạp chí Xưa và Nay (Hội Khoa học Lịch sử VN), số 535, 1-2022
34  Thêm vài tư liệu về ông Phạm Văn Nga – thân sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (in 2 kỳ) 2022  Tạp chí Thế giới Di sản (Hội Di sản Văn hoá VN), số 5 và số 6 - 2022
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Văn hóa truyền thống đảo Lý Sơn (Viết chung)  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi 2001
2  Quảng Ngãi: một số vấn đề lịch sử văn hóa  NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2007
3  Địa chí Quảng Ngãi  NXB Tự điển Bách khoa, Hà Nội (viết chung, chủ biên phần Văn hoá xã hội) 2008
4  Văn hóa truyền thống Cà dong  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (biên soạn) 2008
5  Huyện đảo Lý Sơn và Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa  Sở VHTTDL Quảng Ngãi 2010; tái bản, bổ sung 2013
6  Biển đảo Quảng Ngãi - lịch sử, kinh tế, văn hóa (viết chung)  NXB Lao động, Hà Nội 2013
7  Hoàng Sa, Trường Sa trong thư tịch cổ  NXB Hội Nhà văn (viết chung; Đinh Kim Phúc chủ biên) 2014
8  Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi  NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 2016
9  Di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi – các loại hình và giá trị đặc trưng  NXB Khoa học xã hôi, Hà Nội, (Chủ biên) 2021
10  Văn hoá dân gian Biển đảo Việt Nam – tập 3  Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội (Nguyễn Chí Bền chủ biên, Phạm Lan Oanh, Nguyễn Đăng Vũ, Lê Anh Tuấn) 2021
11  .  . .
12  .  . .

V. KHEN THƯỞNG
Stt Giải thưởng, khen thưởng Số Quyết định, năm
1  Giải thưởng Văn nghệ dân gian công trình Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi (giải Nhì A, không có giải nhất)  2003
2  Giải thưởng Văn nghệ dân gian công trình Lễ ăn trâu Ca dong (Giải Ba A, không có giải nhất)  2004
3  Giải thưởng Văn nghệ dân gian công trình Văn hóa dân gian Ca dong (Giải Nhì B, không có giải nhất)  2007
4  Giải thưởng Văn học - Nghê thuật Phạm Văn Đồng, Giải A, chuyên ngành Văn nghệ dân gian  2019


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn