Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Võ Trường Tiến
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Trường Tiến Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/07/1989 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Minh - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng QLKH&HTQT, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 8, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 
Fax:  Email: vttien@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Điện tử - Viễn thông
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Việt Nam
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEFL ITP 510 - B2 CEFR

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
3/2012 – 2/2014 Khoa Điện tử Viễn thông - Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP. HCM Trợ lý nghiên cứu
3/2014 – 7/2015 Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp - Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP. HCM Chuyên viên Phòng thí nghiệm
4/2016 - 9/2018 Khoa Kỹ thuật Công Nghệ - Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên
9/2018 - nay Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống wireless ZigBee cho hệ thống ngôi nhà thông minh 2009 - 2010 Cấp Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham gia
 2 Hệ thống bảng báo hiệu giao thông không dây cho ứng dụng giao thông thông minh 2011 - 2012 Cấp Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham gia
 3 Thiết kế KIT thí nghiệm Vi điều khiển đa chức năng 2011 - 2012 Cấp trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. HCM Tham gia
 4 Nghiên cứu và thiết kế hệ thống mạng không dây giám sát môi trường phục vụ việc đánh giá tác động Biến Đổi Khí Hậu 2012 - 2014 Cấp Đại học Quốc Gia – Đề tài Trọng Điểm Tham gia
 5 Phát triển bộ mô hình cánh tay robot 4 bậc tự do phục vụ giảng dạy 2018 Cấp trường Chủ trì
 6 Xây dựng bộ kit thực hành vi điều khiển phục vụ giảng dạy 2021 Cấp trường Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Thiết kế mạng thu thập dữ liệu không dây dùng cho ứng dụng đọc chỉ số điện kế và tạo hạ tầng cho phát triển lưới điện thông minh ở Việt Nam 2012  Hội thảo các nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM
2  Ubiquitous sensor network for development of climate change monitoring system based on solar power supply 2013  Proceeding IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications 2013 (ATC 2013)
3  Real time wireless sensor network for building automation applications: A simulation study and practical implementation 2013  Proceeding IEEE International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013)
4  Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2020  Hội thảo khoa học Chia sẻ kinh nghiệm học tập và Nghiên cứu khoa học cho Đoàn viên thanh niên Trường ĐH Phạm Văn Đồng
5  Nghiên cứu xây dựng bộ thực hành vi điều khiển APDUKIT trên cơ sở tăng cường tính trực quan 2021  Tạp chí KH&CN, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
6  Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên dưới góc nhìn của trường đại học địa phương 2022  Hội thảo khoa học Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực`, Trường Đại học Tân Trào


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn