Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Đức Minh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Đức Minh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1978 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Đức Thạnh – Mộ Đức – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 30 Phan Huy Ích, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553 828830, NR: , Di Động: 0914163838
Fax:  Email: tdminh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Huế
Ngành học: Công nghệ thông tin
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Đại học khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Bình thường

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/1998 – 9/2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Trợ lý khoa
10/2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy + KTV phòng máy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn