Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

Giảng viên TS. Nguyễn  Quận
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn  Quận Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1981 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS. Năm, nước nhận học vị: 2016, Đài Loan
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 581/24 Quang Trung, tp. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0972300600
Fax:  Email: nquan@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Cơ khí chế tạo
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kĩ thuật Cơ khí - Khuôn mẫu Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa Học Ứng Dụng Quốc Gia Cao Hùng, Đài Loan
Tên luận án: Xác định thông số đầu vào trong tôi cứng bề mặt và hàn bằng laser bởi phương pháp ngược (Determination of Input Parameters in Laser Surface Hardening and Laser Welding by Inverse Methods)
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEFL
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Trung Mức độ sử dụng: Giao tiếp cơ bản

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán, phân tích trường ứng suất và hệ số cường độ ứng suất K của vết nứt trên chi tiết tấm chịu kéo. 2010-2011 Trường Chủ Đề Tài
 2 Inverse estimation the input heat strength and the heat-affected zone temperature in a laser machining process 2013-2015 Nhà nước (Đài Loan) Thành viên (GS. TS. Ching-yu Yang chủ nhiệm dự án)
 3 The determination of laser power and the heat-affected zone temperature in the process of laser welding 2015-2016 Nhà nước (Đài Loan) Thành viên (GS. TS. Ching-yu Yang chủ nhiệm dự án)
 4 Thiết lập ngược hệ số hấp thu và kích thước mối hàn điểm bằng laser 2017-2018 Trường Chủ nhiệm đề tài
 5 Thiết lập cường độ dòng điện để đạt được độ rộng chiều sâu mối hàn trong hàn hồ quang điện bằng phương pháp Levenberg -Marquardt 2020-2021 Trường Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  A Crack identification in plate based on FEM analysis–wavelet transformation” 2008  The International Conference on Computational Solid Mechanics in Ho Chi Minh City
2  Ứng Dụng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Để Tính Toán, Phân Tích Hệ Số Cường Độ Ứng Suất K Và Trường Ứng Suất Gần Đáy Vết Nứt Trên Tấm Chịu Kéo 2011  Tạp chí “Khoa học Công nghệ”, Đại học Phạm Văn Đồng, ISSN 0866-7659
3  Inverse determination of laser power on laser welding with a given width penetration by a Genetic Algorithm 2015  Symposium on Mold and Die Technology and Applications (Conference)
4  Inverse determination of laser power on laser welding with a given width penetration by a modified Newton–Raphson method 2015  International Communications in Heat and Mass Transfer (SCI journal)
5  A sequential method to determine the surface absorptivity in the process of laser surface hardening 2016  International Journal of Heat and Mass Transfer (SCI journal)
6  Design of a longitudinal cooling fin with minimum volume by a modified Newton-Raphson method 2016  Applied Thermal Engineering (SCI journal)
7  Xác định đồng thời hệ số truyền nhiệt và nhiệt dung riêng trên cánh tản nhiệt hình trụ 2016  Tạp chí “Khoa học Công nghệ”, Đại học Phạm Văn Đồng, ISSN 0866-7659
8  Minimum volume of the longitudinal fin with rectangular and triangular profile by a modified Newton-Raphson method 2016  The 7th International Conference on Computational Methods (ICCM2016), Berkeley, CA, USA
9  Using Levenberg – Marquardt Method to estimate the thermal properties on the cylindrical fin 2016  National Conference on Mechanical & Transportation Engineering, 13th Oct, 2016, HUST, Hanoi, Vietnam
10  Tối ưu hóa chế độ cắt khi tiện thép S45C bằng phương pháp Respone surface methodology 2016  Hội Nghị KH&CN Toàn Quốc về Cơ Khí – Động Lực, 13/10/2016 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội
11  A modified Newton–Raphson method to estimate the temperature-dependent absorption coefficient in laser welding process 2016  International Journal of Heat and Mass Transfer (SCI journal)
12  A sequential method in estimating laser heat flux on three-dimensional conduction model 2017  The 2nd International Conference on Advances in Computational Mechanis (ACOME2017)
13  A sequential method in estimating laser heat flux on three-dimensional conduction model 2017  The 2nd International Conference on Advances in Computational Mechanis (ACOME2017)
14  Minimum Volume of the Longitudinal Fin with Rectangular and Triangular Profiles by a Modified Newton–Raphson Method 2017  International Journal of Computational Methods
15  Xác định ngược thông số nhiệt cực đại và kích thước hàn điểm bằng laser 2018  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn Quốc về Cơ khí lần V
16  Bộ phát sóng siêu âm vi cơ điện dung pôlyme dùng cho xác định độ nhám bề mặt 2018  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn Quốc về Cơ khí lần V
17  Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công thép C45 trên máy phay CNC 2018  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn Quốc về Cơ khí lần V
18  A sequential method in inverse estimation of the absorption coefficient for the spot laser welding process 2018  The 9th International Conference on Computational Methods (ICCM2018)
19  Optimization of the Longitudinal Cooling Fin by Levenberg–Marquardt Method 2018  Lecture Notes in Mechanical Engineering
20  An Artificial Neural Network-Based Optimization of Stiffened Composite Plate Using a New Adjusted Differential Evolution Algorithm 2018  Lecture Notes in Mechanical Engineering
21  An Experimental Investigation of Dynamic Cutting Forces in the Stable Milling Processes 2018  Lecture Notes in Networks and Systems
22  Mô phỏng hàn ma sát khuấy liên kết hàn giáp mối hợp kim nhôm bằng phương pháp phần tử hữu hạn 2019  Tạp Chí Cơ khí Việt Nam, số4 năm 2019
23  Evaluate the Strain Energy Error for the Laser Weld by the h-refinement of the Finite Element Method 2019  IJIRAE: International Journal of Innovative
24  Determining of The Laser Heat Flux for Three-Dimensional Conduction Model by The Sequential Method 2020  Vietnam Journal of Mechanics
25  The Reliable Estimation for the Laser Weld by the h-and p- refinement of the Finite Element Method 2020  The Institute of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences
26  Optimizing fibre orientation of stiffened composite plate using an improved Jaya algorithm and neural network 2021  The International Conference on Advanced Mechanical Engineering, Automation and Sustainable Development
27  Optimization analysis of stiffened composite plate using iJaya algorithm 2021  The 12th International Conference on Computational Methods
28  Optimization of fin with rectangular and triangular shapes by Levenberg – Marquardt method 2022  Mathematical Modelling of Engineering Problems
29  Estimation of the Welding Current in Gas Tungsten Arc Welded (GTAW) Process with a Specified Width Penetration for AISI 304 Stainless Steel 2022  International Journal of Computational Methods


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn