Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 KS. Lê Văn  Phúc
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Lê Văn  Phúc Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 04-02-1960 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: KS. Năm, nước nhận học vị: 2003, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Kỹ sư Tin học
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 9 Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 3 835031 , NR: , Di Động: 0985011007
Fax:  Email: lvphuc@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Tin học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: : 2003
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Trình độ B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
30/06/1988 Khoa Toán Lý-KTCN Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi Giáo viên Thực hành kỹ thuật cơ khí
30/10/2010 đến nay Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giáo viên Tin học và Quản lý các lớp hệ Liên thông-VLVH ngành Sư phạm, Kinh tế

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn