Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phạm Thị Thu  Hiền
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Thị Thu  Hiền Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 21/2/1979 Nơi sinh: Bình thới - Bình sơn - Quảng Ngãi
Quê quán: Bình thuận - Bình sơn - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2002, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Chuyên viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng khảo thí - ĐBCLGD
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 8 phường Nghĩa Lộ -TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553713123 , NR: , Di Động: 0937603246
Fax:  Email: ptthien@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm Huế
Ngành học: Quản Lý đất đai
Nước đào tạo: Việt nam Năm tốt nghiệp: 2002
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản Lý đất đai Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1/2005- 8/2007 Trường CĐ cộng đồng Giảng dạy
9/2007- Nay Trường ĐH Phạm văn Đồng Giảng dạy, phụ trách công việc tại phòng khảo thí - ĐBCLGD

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn