Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

Giảng viên ThS. Trần Đức Chí
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Đức Chí Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01-01-1968 Nơi sinh: Thành phố Quảng Ngãi
Quê quán: Xã Hành Tín Đông, H.Nghĩa Hành
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, VN
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên Năm bổ nhiệm: 1998
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng phòng
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng QLKH & HTQT, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 954 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255-3825366 , NR: , Di Động: 0977224668 - 0901144028
Fax:  Email: tdchi@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế
Ngành học: Tiếng Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1996
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục học Năm cấp bằng:  2012
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: : Đại học

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/1990 – 10/1996 Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Giáo viên
10/1996 – 10/2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng viên
10/2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Giáo trình:“BRITAIN AND ITS PEOPLE” 2002 Trường Cán bộ phối hợp
 2 Khảo sát thực trạng triển khai sách Tiếng Anh 8 (Sách giáo khoa thí điểm) 2003 Trường Chủ trì đề tài
 3 Vận dụng THIỀN với phương pháp dạy và học Ngoại ngũ hữu ích 2004 Trường Cán bộ phối hợp
 4 Khảo sát thực trạng triển khai sách Tiếng Anh 9 (Sách giáo khoa thí điểm) 2005 Trường Chủ trì đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong giai đoạn hiện nay 2012  Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 2 (Trường ĐH Phạm Văn Đồng)
2  Định hướng vai trò người dạy và người học trong phương pháp Dạy-Học theo phương thức đào tạo tín chỉ 2013  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”
3  Gắn kết để đào tạo và bồi dưỡng: Định hướng của Trường ĐH Phạm Văn Đồng và các trường phổ thông về công tác phát triển đội ngũ giáo viên tỉnh Quảng Ngãi 2014  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng
4  Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 2019  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: `Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung Bộ`


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn