Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Mai Lâm  Ái
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Mai Lâm  Ái Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1983 Nơi sinh: Qui Nhơn
Quê quán: Tịnh châu – Sơn tịnh – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 20, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3822459, NR: 055 3828290, Di Động: 0935 054 450
Fax:  Email: tmlai@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
Ngành học: Kế toán – Kiểm toán
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kế toán Năm cấp bằng: (Đang làm NCS)
Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Tên luận án: Hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy bia Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
8/2006 – 9/2007 Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Cao đẳng cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
9/2007 – hiện nay Khoa Kinh tế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dân đối với bộ phân tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ thành phố Quảng Ngãi 2016  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn