Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Mai Lâm  Ái
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Mai Lâm  Ái Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1983 Nơi sinh: Qui Nhơn
Quê quán: Tịnh châu – Sơn tịnh – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 20, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3822459, NR: 055 3828290, Di Động: 0935 054 450
Fax:  Email: tmlai@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
Ngành học: Kế toán – Kiểm toán
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kế toán Năm cấp bằng: (Đang làm NCS)
Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Tên luận án: Hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy bia Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
8/2006 – 9/2007 Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Cao đẳng cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
9/2007 – hiện nay Khoa Kinh tế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Qui trình hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần sabeco Miền trung - Quảng Ngãi. 2014 cấp khoa Hướng dẫn thực hiện NCKH sinh viên
 2 Ứng dụng công tác kế toán theo TT 200/TT-BTC trong giảng dạy các học phần chuyên ngành Kế toán 2016 Cấp Trường Chủ trì
 3 Thực trạng thất nghiệp sau khi ra trường của sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn tỉnh 2018 cấp khoa Hướng dẫn thực hiện NCKH sinh viên
 4 Ảnh hưởng từ phong cách của các nhà lãnh đạo công ty cổ phần Five Stars đến kết quả hoạt động doanh nghiệp 2018 Cấp Trường Cán bộ phối hợp
 5 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng eximbank chi nhánh Quảng Ngãi 2019 cấp khoa Hướng dẫn thực hiện NCKH sinh viên
 6 Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong du lịch Quảng Ngãi 2022 cấp khoa Hướng dẫn thực hiện NCKH sinh viên
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện đảo Lý Sơn 3/2015  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa “Phát triển kinh tế huyện đảo Lý Sơn”,
2  Giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn Quảng Ngãi 06/2015  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa “Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tỉnh Quảng Ngãi”
3  Một số giải pháp tuyển sinh các lớp học ngắn hạn tại khoa Kinh tế Trường Đại học Phạm Văn Đồng 01/2016  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh ở Khoa kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng”,
4  Thực trạng phát triển doanh nghiệp, phân theo cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh quảng ngãi Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 2016  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa
5  Thực trạng sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi giai đoạn 2011 - 2015 2016  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa
6  Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng ngãi 2017  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa
7  Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ thuộc UBND TP Quảng Ngãi-tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 4/2017 Tác giả  Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Trường ĐH Phạm Văn Đồng. ISSN 0866 - 7659
8  Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy một số học phần kế toán đáp ứng yêu cầu theo thông tư 200/2014/TT-BTC 3/2018  Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Trường ĐH Phạm Văn Đồng. ISSN 0866 - 7659
9  Doanh Nghiệp Nhà nước và cải cách doanh nghiệp nhà nước ở các quốc gia Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 6/2018  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi”.Trường ĐH Kinh tế Luật- Trường ĐH
10  Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị Định 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg tại Quảng Ngãi Tác giả: Trần Mai Lâm Ái, Nguyễn Thị Thúy Hằng 6/2018  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi”.Trường ĐH Kinh tế Luật- Trường ĐH
11  Kế hoạch hành động về công tác tuyển sinh trường Đại học Phạm Văn Đồng. 2018  Kỷ yếu hội thảo khoa “Kế hoạch hành động về công tác tuyển sinh trường Đại học Phạm Văn Đồng”
12  Tương lai của các nhà lãnh đạo trong tổ chức Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 10/2018  Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Trường ĐH Phạm Văn Đồng ISSN 0866 - 7659
13  Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại Công ty cổ phần Five Star. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 7(01) 3/2019  Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. ISSN: 0866 – 7969
14  Tâm lý học đường: Hồi nghiệm và các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Aí, Phạm Thị Ý Nguyện 4/2019  Hội thảo khoa học cấp Tỉnh với chủ đề “Tâm lí học đường - Thực trạng và giải pháp”.
15  Giải pháp truyền thông tuyển sinh tại trường Đại học phạm Văn Đồng 8/2020  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh ở Khoa kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng”
16  Xây dựng mô hình Du lịch cộng đồng gắn với đặc trưng lễ hội ở tỉnh Quảng Ngãi 4/2021  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa “Phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Ngãi” - Trường Đại học Phạm Văn Đồng”
17  Giá trị văn hoá ẩm thực phục vụ phát triển di lịch cộng đồng tại Quảng Ngãi 4/2021  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa “Phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Ngãi” - Trường Đại học Phạm Văn Đồng”
18  Văn hoá đổi mới: Tổng quan tài liệu. Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Hằng, nguyễn Hiệp, Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Mai Lâm Ái, Phạm Thị Ý Nguyện 2/2022  Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng Vol 20.No2,2022 ISSN 1859-1531


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn