Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thị Phương  Hảo
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Phương  Hảo Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 21/01/1985 Nơi sinh: Phường Trần Hưng Đạo – Quảng Ngãi
Quê quán: Phường Trần Hưng Đạo – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 63 Nguyễn Trung Trực – Phường Chánh Lộ - Q.Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553 822 459 , NR: , Di Động: 0977 187 211
Fax:  Email: ntphao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Kế toán
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/2008 đến nay Khoa Kinh tế, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu các nhân tố tâm lý tác động đến chất lượng sống trong học tập của sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng 2014 - 2015 Cấp Trường Cán bộ phối hợp
 2 Xây dựng tình huống học tập sử dụng cho học phần phân tích hoạt động kinh tế dùng để giảng dạy các ngành kinh tế 2015 - 2016 Cấp Trường Chủ trì đề tài
 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Quảng Ngãi. 2018-2019 Cấp Trường Cán bộ phối hợp
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu các tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm trên thế giới và ở Việt Nam 2013  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng
2  Nghiên cứu một số nhân tố tâm lí tác động đến chất lượng sống trong học tập của sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng 2015  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng
3  Xây dựng tình huống học tập sử dụng cho học phần phân tích hoạt động kinh tế dùng để giảng dạy các ngành kinh tế 2016  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Quảng Ngãi.  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn