Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Huỳnh Thị Thanh Dung
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Huỳnh Thị Thanh Dung Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1982 Nơi sinh: Đại Hòa – Đại Lộc – Quảng Nam
Quê quán: Đại Hòa – Đại Lộc – Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 8- P.Quảng Phú – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055.3822459 , NR: , Di Động: 0849.79.79.86
Fax:  Email: httdung@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Kinh tế phát triển
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2006
Bằng đại học 2:  Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/2006 - 11/2008 Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng Kế toán
11/2008 đến nay Khoa Kinh tế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Thực trạng Hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi 2016 Trường Chủ nhiệm
 2 Kế toán quản trị chi phí môi trường tại công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 2019 Trường Chủ nhiệm
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Vai trò của Ban cán sự lớp trong việc đổi mới phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học 2010  Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa
2  Phát huy khả năng nghiên cứu khoa học đối với sinh viên ngành kinh tế trong học chế tín chỉ 2013  Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường
3  So sánh việc thu thập bằng chứng kiểm toán tài chính trong môi trường xử lý thủ công và môi trường xử lý dữ liệu điện tử (EDP) 2013  Tạp chí khoa học và công nghệ
4  Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 2014  Tạp chí khoa học và công nghệ
5  Giải pháp khắc phục những bất cập trong việc hạch toán và kê khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ ở Việt Nam trong thời gian qua 2014  Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa
6  Phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp Đóng tàu Việt Nam phát triển bền vững 2015  Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa
7  Chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho ngành Du lịch tại huyện đảo Lý Sơn 2015  Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa
8  Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi 2016  Tạp chí khoa học và công nghệ
9  Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2016, giải pháp phát triển trong thời gian đến 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh “ Giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi những năm tới”
10  Phân tích vai trò của doanh nghiệp đối với nguồn thu ngân sách Nhà Nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2018  Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh “ Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi”
11  Kế toán quản trị chi phí môi trường tại công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 2020  Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng - số 19.

V. KHEN THƯỞNG
Stt Giải thưởng, khen thưởng Số Quyết định, năm
1  Chiến sĩ thi đua cơ sở  QĐ số 640/QĐ – ĐHPVĐ ngày 10/9/2013 Trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Giấy khen “ Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012- 2013”  QĐ số 640/QĐ – ĐHPVĐ ngày 10/9/2013 Trường ĐH Phạm Văn Đồng
3  Chiến sĩ thi đua cơ sở  QĐ số 1311/QĐ – ĐHPVĐ ngày 29/8/2014, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
4  Giấy khen “ Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013- 2014”  QĐ số 1311/QĐ – ĐHPVĐ ngày 29/8/2014, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
5  Giấy khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015”  QĐ số 591/QĐ – ĐHPVĐ ngày 15/4/2014 Trường ĐH Phạm Văn Đồng
6  Giấy khen “ Giải ba Hội thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 – 2015”  QĐ số 1552/QĐ – ĐHPVĐ ngày 27/10/2015, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
7  Giấy khen: Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học 2014 – 2015  QĐ số 63/QĐ – CĐCS ngày 02/10/2015 Công đoàn trường ĐH Phạm Văn Đồng
8  Giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn”  QĐ số 95/QĐ – CĐCS ngày 10/10/2016 Công đoàn trường ĐH Phạm Văn Đồng
9  Giấy khen “ Đã có thành tích tốt trong công tác Giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập”  QĐ số 1996/QĐ – ĐHPVĐ ngày 17/10/2016, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
10  Giấy khen “Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2016 – 2019”  QĐ số 313/QĐ – ĐHPVĐ ngày 17/7/2018, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
11  Bằng khen `Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, nhiệm kỳ 2016 -2019`  QĐ số 70-QĐKT/TĐTN-VP ngày 26 tháng 11 năm 2019


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn