Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Tiến sĩ Nguyễn Hoàng  Ngân
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Hoàng  Ngân Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1988 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2022, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 55 Trường Chinh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553 822459 , NR:  , Di Động: 0987022227
Fax:  Email: nhngan@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Ngành học: Ngoại thương
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2010
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2022
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
Tên luận án: Ảnh hưởng của tài sản thương hiệu đến phản ứng khách hàng: Trường hợp thương hiệu Vinasoy tại thị trường sữa đậu nành Việt Nam
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEIC 685

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2010 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu các nhân tố tâm lý tác động đến chất lượng sống trong học tập của sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng 2014 - 2015 Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Xây dựng tình huống học tập sử dụng cho học phần Phân tích hoạt động kinh dùng để giảng dạy các ngành kinh tế 2015 - 2016 Trường CB tham gia
 3 Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại TP Quảng Ngãi 2018 - 2019 Trường CB tham gia
 4 Nghiên cứu các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến của Đảo Lý Sơn đối với khách du lịch nội địa 2020 - 2021 Trường Chủ nhiệm đề tài
 5 Phát triển hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng 2021 - 2022 Cơ sở CB tham gia
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ xe buýt của công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi 2015  Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Đánh giá tác động của một số nhân tố tâm lí đến chất lượng sống trong học tập của sinh viên trường đại học Phạm Văn Đồng 2016  Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng
3  Mở rộng thương hiệu và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 2016  Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh – COMB 2016
4  Ứng dụng mô hình SEM trong kiểm định tác động của động cơ học tập, tính kiên định và giá trị học tập đến chất lượng sống trong học tập của sinh viên Trường đại học Phạm Văn Đồng 2016  Hội thảo quốc gia “Thống kê và tin học ứng dụng” – NCASI 2016
5  Giải pháp thu hút và triển khai các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi 2017  Hội thảo cấp tỉnh “Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi”
6  Thực trạng và giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Ngãi 2017  Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”
7  Đào tạo trực tuyến – Mô hình cần được ứng dụng trong hoạt động giảng dạy tín chỉ tại trường ĐH Phạm Văn Đồng 2013  Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”
8  Thực trạng và giải pháp thu hút sinh viên ngành kinh tế tham gia nghiên cứu khoa học Nguyễn Hoàng Ngân 01 Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học sinh viên” 11/2014 Chính 2014  Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học sinh viên”
9  Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thâm Quyến - bài học kinh nghiệm cho Quảng Ngãi 2018  Hội thảo cấp khoa
10  Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam 2019  Econometrics and Statistical Methods – Applications In Economics and Finance (ISBN: 978-604-80-3675-1)
11  Literature review of the relationships between brand equity and consumer responses 2019  18th Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (ISBN 978- 967-2072-37-9)
12  Brand equity and consumer responses: conceptual framework and preliminary testing of scales 2019  International Journal of Business, Economics and Law (ISSN 2289-1552); Số: 18 (2);Từ->đến trang: 11-22
13  Impact of E-wom on destination brand awareness and destination brand image: A conceptual framework 2020  Kuala Lumpur International Conference on Management, Education and Technology (KLIMET 2020)
14  Impact of E-WOM on Destination Brand Awareness and Destination Brand Image: The Case of Ly Son Island 2020  International Journal of Business and Technology Management
15  Impact of country-of-origin image on brand equity: A case study from the sportswear market in Vietnam 2020  Asian Journal of Behavioural Sciences
16  The impact of word of mouth on brand equity: A case study from the sportswear market in Vietnam 2021  International Journal of Economics and Business Research (SCOPUS)

V. KHEN THƯỞNG
Stt Giải thưởng, khen thưởng Số Quyết định, năm
1  Khen thưởng giảng viên Đã có nhiều đóng góp trong công tác hướng dẫn SV NCKH giai đoạn 2018 - 2020  QĐ số 107/QĐ-ĐH PVĐ Ngày 18 tháng 03 năm 2021


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn