Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Lê Trần Hoài  Thương
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Lê Trần Hoài  Thương Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 17/09/1990 Nơi sinh: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 266 Trường Chinh, TDP số 1, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3822 459, NR: , Di Động: 0974 432 549
Fax:  Email: lththuong@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Ngành học: Tài chính ngân hàng
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Năm cấp bằng: 2017
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Chứng chỉ B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
04/2013 – 04/2014 Khoa Kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên tập sự
04/2014 đến nay Khoa Kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân 2016 - 2017 Trường CB phối hợp
 2 Phát triển hình ảnh trường đại học Phạm Văn Đồng 2020 - 2022 Cơ sở CB tham gia
 3 Tác động của quản trị công ty đến khủng hoảng tài chính châu Á 2016 - 2018 Bộ CB tham gia
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ thuộc UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 2017  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Các nhân tố ảnh hưởng đến khủng hoảng tiền tệ - Trường hợp của Việt Nam 2017  Tạp chí Khoa học và Công nghệ
3  Đóng góp của khối doanh nghiệp trong tăng trưởng GRDP, tạo việc làm và thu NSNN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2016 2017  Hội thảo:Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững
4  Các giải pháp phát huy vai trò của DN trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Ngãi 2018  Hội thảo:Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi
5  Giải pháp hạn chế gian lận trong kiểm tra, đánh giá trực tuyến 2022  Hội thảo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng dạy, học và công tác đoàn thanh niên tại trường ĐH Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn