Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Cao Anh  Thảo
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Cao Anh  Thảo Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/ 01/ 1985 Nơi sinh: Mộ Đức – Quảng Ngãi
Quê quán: Mộ Đức – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2 – Thị trấn La Hà – Tư Nghĩa
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3822459 , NR: ,Di Động: 0983.52.80.52
Fax:  Email: cathao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh trình độ B1 Mức độ sử dụng: Bình thường

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Tháng 12/2008 đến nay Khoa Kinh tế - Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về tỏi Lý Sơn – Quảng Ngãi 2014/2014 Cấp trường CB phối hợp
 2 Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đối với người lao động 2015/2015 Cấp trường Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu khách hàng tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn 2015  Tạp chí khoa học công nghệ số 6
2  Tham luận “Ứng dụng phương pháp nghiên cứu định lượng trong NCKH của sinh viên chuyên ngành kinh tế 2014  Kỷ yếu Hội thảo khoa học
3  Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu 2014  Tham luận khoa học tại tổ chuyên môn


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn