Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Cao Anh  Thảo
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Cao Anh  Thảo Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1985 Nơi sinh: Mộ Đức – Quảng Ngãi
Quê quán: Mộ Đức – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2 – Thị trấn La Hà – Tư Nghĩa
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3822459 , NR: , Di Động: 0983.52.80.52
Fax:  Email: cathao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/2008 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về tỏi Lý Sơn – Quảng Ngãi 2014 Cấp trường CB phối hợp
 2 Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đối với người lao động 2015 Cấp trường Chủ trì
 3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ - sự hài lòng – lòng trung thành của sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng 2016/2017 Cấp trường Chủ trì
 4 Nghiên cứu gắn kết tổ chức của người lao động tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2020 Cấp trường CB phối hợp
 5 Phát triển hình ảnh trường đại học Phạm Văn Đồng 2021/2022 Cấp cơ sở CB phối hợp
 6 Tác động của hoạt động truyền thông xã hội đến phản ứng của người tiêu dùng tại Việt Nam 2020/2023 Cấp nhà nước (thuộc quỹ NAFOSTED) CB phối hợp
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Tham luận “Ứng dụng phương pháp nghiên cứu định lượng trong NCKH của sinh viên chuyên ngành kinh tế 2014  Kỷ yếu Hội thảo khoa học
2  Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu 2014  Tham luận khoa học tại tổ chuyên môn
3  Nghiên cứu khách hàng tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn 2015  Tạp chí khoa học công nghệ số 6
4  Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đối với người lao động 2016  Tạp chí khoa học công nghệ số 8
5  Vai trò của doanh nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới”
6  Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2017  Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Phát triển trường đại học địa phương theo định hướng ứng dụng”
7  Đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Phạm Văn Đồng bằng mô hình HIEDUQUAL 2018  Tạp chí khoa học & Công nghệ, số 13
8  How do product involvement and prestige sensitivity affect price acceptance on the mobile phone market in Vietnam 2019  Journal of Asia Business Studies
9  Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2020  Tạp chí KH&CN trường
10  Tác động của môi trường làm việc đến gắn kết tổ chức của người lao động làm việc tại trường đại học Phạm Văn Đồng 2021  Tạp chí KH&CN trường tháng 06/2021
11  Vai trò của niềm tin thương hiệu trong mối quan hệ giữa hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội và ý định mua sản phẩm quảng cáo của người tiêu dùng ở việt nam 2022  Tạp chí Khoa học quản lý và Kinh tế
12  The Effect Of Job Autonomy On Employees’ Job Satisfaction at Pham Van Dong University 2022  Proceedings of the 2nd ICEMCE2022
13  The Effect Of Affective University Image on the High-Schools Pupils` University Choice Intention - A Case Study At Quang Ngai Province, Viet Nam 2022  Proceedings of the 2nd ICEMCE2022
14  Effect Of University Image On Students` Word-Of-Mouth Behavior: A Case Study At Pham Van Dong University 2022  Proceedings of the 2nd ICEMCE2022


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn