Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Huỳnh Đinh  Phát
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Huỳnh Đinh  Phát Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01 - 7 - 1982 Nơi sinh: Bình Sơn - Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Chương - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3822459 , NR: ,Di Động: 0977959959
Fax:  Email: hdphat@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
Ngành học: Kế toán doanh nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Sư phạm tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 - 2007 BQL Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên dự bị
2007 - nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 2013/2013 Trường Chủ nhiệm
 2 Đánh giá tác động của vốn vay từ ngân hàng CSXH đến mức sống hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi 2015/2015 Trường Chủ nhiệm
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nâng cao hiệu quả trong giảng dạy các môn học thuộc khối ngành kinh tế bằng nghiên cứu tình huống 2009  Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học” của trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Để giờ học thảo luận hiệu quả 2010  Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực học tập của học sinh sinh viên”
3  Giải pháp đào tạo trong chuyển đổi sang học chế tín chỉ tại các trường đại học địa phương 2012  Hội thảo khoa học tại trường ĐH Quảng Nam
4  Giải pháp tín dụng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Quảng Ngãi 2012  Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 1)
5  Phương pháp thiết kế bảng hỏi để thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội 2013  Hội thảo khoa học Đoàn trường ĐH Phạm Văn Đồng
6  Giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Quảng 2014  Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 4
7  Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 2014  Hội thảo khoa học


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn