Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Huỳnh Đinh  Phát
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Huỳnh Đinh  Phát Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1982 Nơi sinh: Bình Sơn - Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Chương - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3822459 , NR: , Di Động: 0977959959
Fax:  Email: hdphat@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
Ngành học: Kế toán doanh nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Sư phạm tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 - 2007 BQL Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên dự bị
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 2013 Trường Chủ nhiệm
 2 Đánh giá tác động của vốn vay từ ngân hàng CSXH đến mức sống hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi 2015 Trường Chủ nhiệm
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nâng cao hiệu quả trong giảng dạy các môn học thuộc khối ngành kinh tế bằng nghiên cứu tình huống 2009  Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học” của trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Để giờ học thảo luận hiệu quả 2010  Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực học tập của học sinh sinh viên”
3  Giải pháp đào tạo trong chuyển đổi sang học chế tín chỉ tại các trường đại học địa phương 2012  Hội thảo khoa học tại trường ĐH Quảng Nam
4  Giải pháp tín dụng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Quảng Ngãi 2012  Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 1)
5  Phương pháp thiết kế bảng hỏi để thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội 2013  Hội thảo khoa học Đoàn trường ĐH Phạm Văn Đồng
6  Giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Quảng 2014  Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 4
7  Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 2014  Hội thảo khoa học
8  Tình hình thực hiện chươbng trình phát triển KT-XH các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa (chương trình 135) ở Quảng Ngãi 2015  Hội thảo khoa học `Kinh tế Vệt Nam 30 năm đổi mới - Những thành tựu và hạn chế` (ISBN: 978-604-73-3715-6)
9  Lý thuyết `Cái vòng luẩn quẩn` và `cú huých từ bên ngoài` của Samuelson: Trường hợp thu hút FDI nội khối ASEAN vào Việt Nam 2016  Hội thảo khoa học `Định vị Kinh tế Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) (ISBN: 978-604-73-4695-0)


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn