Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 TS. Huỳnh Đinh  Phát
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Huỳnh Đinh  Phát Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1982 Nơi sinh: Bình Sơn - Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Chương - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS. Năm, nước nhận học vị: 2022, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng phòng
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255 3710567, NR: , Di Động: 
Fax:  Email: hdphat@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
Ngành học: Kế toán doanh nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Sư phạm tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế học Năm cấp bằng: 2022
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQGTPHCM
Tên luận án: Nghiên cứu giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 - 2007 BQL Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên dự bị
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi 2013 Trường Chủ nhiệm
 2 Đánh giá tác động của vốn vay từ ngân hàng CSXH đến mức sống hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi 2015 Trường Chủ nhiệm
 3 Đánh giá sự khác biệt giữa nghèo đơn chiều với nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi 2017 Trường Chủ nhiệm
 4 Nghiên cứu phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2017/2019 Tỉnh Thành viên
 5 Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới 2018/2020 Nhà nước Thành viên
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nâng cao hiệu quả trong giảng dạy các môn học thuộc khối ngành kinh tế bằng nghiên cứu tình huống 2009  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học” của trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Để giờ học thảo luận hiệu quả 2010  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực học tập của học sinh sinh viên”
3  Giải pháp đào tạo trong chuyển đổi sang học chế tín chỉ tại các trường đại học địa phương 2012  Kỷ yếu Hội thảo khoa học tại trường ĐH Quảng Nam
4  Giải pháp tín dụng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Quảng Ngãi 2012  Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 1)
5  Phương pháp thiết kế bảng hỏi để thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội 2013  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đoàn trường ĐH Phạm Văn Đồng
6  Giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Quảng 2014  Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 4
7  Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 2014  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM
8  Tình hình thực hiện chương trình phát triển KT-XH các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa (chương trình 135) ở Quảng Ngãi 2015  Kỷ yếu Hội thảo khoa học `Kinh tế Vệt Nam 30 năm đổi mới - Những thành tựu và hạn chế` (ISBN: 978-604-73-3715-6)
9  Lý thuyết `Cái vòng luẩn quẩn` và `cú huých từ bên ngoài` của Samuelson: Trường hợp thu hút FDI nội khối ASEAN vào Việt Nam 2016  Kỷ yếu Hội thảo khoa học `Định vị Kinh tế Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) (ISBN: 978-604-73-4695-0)
10  Giải pháp nâng cao chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp góp phần cải thiện PCI tỉnh Quảng Ngãi 2017  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 12)
11  Lạm bàn về đo lường nghèo theo cách tiếp cận nghèo đa chiều ở Việt Nam 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia `Giảm nghèo đa chiều ở Thành phố Hồ Chí Minh - Vấn đề và triển vọng` (ISBN 978-604-73-4695-0)
12  Xây dựng chương trình đào tạo các ngành kinh tế ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển Trường ĐH địa phương theo định hướng ứng dụng”
13  Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thông qua phát triển dịch vụ hỗ trợ 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường ĐH Kinh tế - Luật, “Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêp phát triển nhanh và bền vững” (ISBN 978-604-73-56
14  Giải pháp phát triển doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường ĐH Kinh tế - Luật, “Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững” (ISBN 978-604-73-56
15  Nghèo đa chiều: Mô hình định lượng và hàm ý chính sách (trường hợp nghiên cứu ở Đồng bằng Sông Cửu Long) 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Kế toán – kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (ISBN 978-604-922-593-2)
16  Tăng cơ hội cho người nghèo tham gia và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: một số khuyến nghị chính sách 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường ĐH Kinh tế - Luật, “Nghiên cứu kinh tế chính trị học ở Việt Nam: hiện trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay” (ISBN
17  Quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam 2017  Sách chuyên khảo “Các mô hình kinh tế đặc thù tại Việt Nam, thực trạng và triển vọng”, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh, nhiều tác giả
18  Nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi: So sánh khác biệt với nghèo đơn chiều ở góc độ đặc điểm nhân khẩu 2018  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng; ISSN 0866-7659; số 13, Tháng 3/2018
19  Tương tác của các yếu tố về quản trị công địa phương trong kiến tạo môi trường kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp điển hình ở tỉnh Quảng Ngãi 2018  Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý, Tập 2, số 4 , 2018
20  Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ công ở tỉnh Quảng Ngãi 2018  Kỷ yếu HTKH: “Phát huy vai trò của DN đối với sự phát triển KTXH tỉnh Quảng Ngãi”
21  Phát huy vai trò của đội ngũ tri thức tỉnh Quảng Ngãi trong tư vấn, phản biện chính sách xã hội 2019  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp tỉnh, GPXB 59/GP-STTTT của Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cấp
22  Multidimensional poverty: Quantitative models and policy recommendations (Case study in the Mekong Delta). 2020  Proceeddings of the first international conference in Economics an Business; Can Tho university publising house, ISBN: 978-604-965-310-0
23  Các chỉ số sử dụng trong đo lường nghèo theo cách tiếp cận đa chiều: trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Quảng Ngãi 2020  Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế - Luật và Quản lý, 4(2):705-714
24  Nghèo đa chiều và các yếu tố ảnh hưởng: Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Quảng Ngãi 2021  Tạp chí Công thương, ISSN 0866-7756; Số 8, Tháng 4/2021:204-215
25  Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi 2021  Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế - Luật và Quản lý, 5(2):1561-1575
26  Multi-Dimensional poverty and analysis of factors that affect poverty: Empirical evidence from Quang Ngai Province, Viet Nam. 2021  International Journal of Science Academic Research Vol. 02, Issue 09, pp.3028-3035, ISSN: 2582-6425 September, 2021 Available online at http://www.scienceijsar.com
27  Factors influencing new technology adoption behaviors of rice famers: Binary Logistic regression model approach 2021  International Journal of Business and Management Review Vol.9, No.4, pp.54-71, 2021 Print ISSN: 2052-6393(Print), Online ISSN: 2052-6407(Online)
28  Phân tích sự thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi 2021  Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, ISSN 1859 – 2635; Số 06 (74) – Tháng 11/2021:35-45
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Sách chuyên khảo - Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Đồng tác giả)  NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2019


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn