Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Bùi Tá Toàn
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Bùi Tá Toàn Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 26/05/1967 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Phường Quảng Phú – TP Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 194 – Hoàng Hoa Thám – TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553714771, NR: 0553811404, Di Động: 0914063863
Fax:  Email: bttoan@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui tập trung
Nơi đào tạo: Khoa kinh tế- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Kinh tế học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1989
Bằng đại học 2: không Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế học Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Khoa kinh tế- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: Phát triển nguồn nhân lực các khu công nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2020.
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1989 - 1991 Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi Kế toán
1991 - 2000 Trường Trung cấp KTKT Quảng Ngãi Giáo viên
2000 - 2007 Trường CĐ Công đồng Quảng Ngãi Giáo viên
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Xây dựng phòng thực hành kế toán dùng cho sinh viên chuyên ngành kế toán 1995-1997 Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Xây dựng hệ thống hồ sơ và quy trình thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm tại một doanh nghiệp 2013/2013 Trường Chủ nhiệm đề tài
 3 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2017/2018 Tỉnh Cán bộ phối hợp
 4 Sách chuyên khảo `Phát huy vai trò của DN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2019 NXB ĐH Quốc gia TP.HCM Thành viên
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Ứng dụng CNTT trong đổi mới pp giảng dạy hiện nay 2009-2010   Thông tin khoa học và công nghệ số 2 trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Ứng dụng CNTT trong đổi mới pp giảng dạy hiện nay 2010 - 2011  Kỷ yếu hội thảo khoa học tại trường ĐH Quảng Nam
3  Giải pháp để sinh viên các ngành kinh tế nhận thức về phương pháp học tập tích cực hiện nay 2010 - 2011  Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng năm học 2010 -2011
4  Những điều chỉnh cần chú ý trong giảng dạy và học tập học phần kế toán doanh nghiệp 2011  Thông tin khoa học và công nghệ số 4 trường ĐH Phạm Văn Đồng
5  Phân tích nhân tố chủ yếu quyết định đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Quảng Ngãi 2013  Tạp chí khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 3)
6  Xây dựng hệ thống sổ và quy trình lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp 2014  Tạp chí khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 4)
7  Phát triển mô hình khu kinh tế ven biển tại Việt Nam- Bài học từ các con rồng Châu Á 2017  Sách chuyên khảo `Các môn hình kinh tế đặc thù tại Việt Nam, thực trạng và triển vọng, NXB DDHQG TP. HCM, nhiều tác giả
8  Giải pháp nâng cao chỉ số dịch vụ hỗ trợ DN góp phần cải thiện PCI tỉnh Quảng Ngãi 2017  Tạp chí khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 12)
9  Xây dựng chương trình đào tạo các ngành kinh tế ở Trường ĐH Phạm Văn Đồng 2017  Hội thảo khoa học `Phát triển Trường ĐH địa phương theo định hướng ứng dụng`
10  Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thông qua phát triển dịch vụ hỗ trợ 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học `Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững` (ISBN 978-604-73-5692-8)


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn