Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Đức  Thiện
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Đức  Thiện Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1978 Nơi sinh: Bình Định
Quê quán: Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng Đào tạo, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 05, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0913434854
Fax:  Email: ndthien@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Điện tử - Viễn thông
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2001
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Bằng B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2002 – 2003 Trường Đào tạo Nghề Dung Quất Giáo viên
2003 – 2004 Đài PTTH Quảng Ngãi Kỹ thuật viên
2005 – 2007 Trường CĐ Cộng đồng Quảng Ngãi Giáo viên
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giáo viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn