Lý lịch khoa học

 1. Nguyễn Ánh
 2. Phạm Khánh Bảo
 3. Trần Văn Chỉnh
 4. Võ Thị Ngọc Huệ
 5. Nguyễn Thị Khương
 6. Hà Văn Lâm
 7. Võ Đức Lân
 8. Võ Thị Thiên Nga
 9. Lương Văn Nghĩa
 10. Nguyễn Trí Nhân
 11. Nguyễn Thị Hoàng Phương
 12. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
 13. Bùi Công Thành
 14. Phạm Văn Tho
 15. Đặng Đình Thuận
 16. Nguyễn Khánh Thuật
 17. Phạm Thị Minh Thương
 18. Nguyễn Văn Toán
 19. Nguyễn Thị Thùy Trang
 20. Phạm Văn Trung
 21. Đinh Thị Xuân Vạn