Giới thiệu khoa

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Giới thiệu chung

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) trường Đại Học Phạm Văn Đồng được thành lập theo QĐ số 01/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng.

 1. Tổng số viên chức: 24 viên chức (22 giảng viên, 01 Kỹ thuật viên, 01 cán bộ văn phòng)
 2. Bộ môn trực thuộc khoa:
 • Bộ môn Hệ thống thông tin.
 • Bộ môn Mạng & truyền thông.
 • Bộ môn Phương pháp tin.
 1. Cơ sở vật chất: Khoa Công nghệ thông tin quản lý các phòng thực hành máy tính tại tòa nhà H gồm: 02 phòng thực hành mạng Quốc tế Cisco (07 Lab Cisco); 02 phòng học đào tạo trực tuyến và các phòng thực hành mạng, bảo trì máy tính và lập trình ứng dụng

 

Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Khoa CNTT là một trong những đơn vị quản lý chuyên môn cơ sở  của trường Đại học Phạm Văn Đồng có các chức năng, nhiệm vụ sau:

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức đào tạo các ngành học :
 • Cử nhân CNTT bậc đại học.
 • Cử nhân Sư phạm Tin bậc đại học.
 • Cử nhân CNTT bậc Cao đẳng.
 • Cử nhân Sư phạm Tin bậc Cao đẳng.
 1. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT & Truyền thông, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình CNH – HĐH của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung & Tây Nguyên.
 2. Quản lý giảng viên và người học thuộc các ngành đào tạo; Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học thuộc chuyên ngành CNTT & truyền thông; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.