Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCHỨC VỤ
1Nguyễn Thị Trúc Quỳnh1982Chủ tịch
2Đinh Thị Xuân Vạn1984P. Chủ tịch
3Phạm Khánh Bảo1987Ủy viên BCH
4Nguyễn Ánh1965
5Võ Thị Ngọc Huệ1970
6Nguyễn Trí Nhân1970
7Phạm Văn Trung1978
8Trần Văn Chỉnh1962
9Đặng Đình Thuận1983
10Lương Văn Nghĩa1964
11Võ Đức Lân1984
12Nguyễn Hồng Anh1985
13Võ Thị Thiên Nga1985
14Phạm Thị Minh Thương1985
15Phạm Văn Tho1985
16Bùi Công Thành1985
17Nguyễn Thị Thùy Trang1986
18Hà Văn Lâm1965
19Nguyễn Văn Toán1988
20Bùi Tá Duy1988
21Nguyễn Khánh Thuật1989
22Nguyễn Thị Khương1989
23Nguyễn Thị Hoàng Phương1990