Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCHỨC VỤ
1Nguyễn Thị Trúc Quỳnh1982Chủ tịch
2Đinh Thị Xuân Vạn1984P. Chủ tịch
3Phạm Khánh Bảo1987Ủy viên BCH
4Nguyễn Ánh1965
5Võ Thị Ngọc Huệ1970
6Nguyễn Trí Nhân1970
7Phạm Văn Trung1978
8Đặng Đình Thuận1983
9Lương Văn Nghĩa1964
10Võ Đức Lân1984
11Võ Thị Thiên Nga1985
12Phạm Thị Minh Thương1985
13Phạm Văn Tho1985
14Bùi Công Thành1985
15Nguyễn Thị Thùy Trang1986
16Hà Văn Lâm1965
17Nguyễn Văn Toán1988
18Nguyễn Thị Khương1989
19Nguyễn Thị Hoàng Phương1990
20Bùi Văn Trọng Bảo1982