Đoàn Thanh niên khoa CNTT

Chức năng

Đoàn Liên chi Khoa CNTT là một tổ chức chính trị – xã hội, tham mưu và đề xuất với Chi ủy, Lãnh đạo Khoa về các chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt cho Đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên có cơ hội phát triển bản thân

Nhiệm vụ

– Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thực hiện tốt đường lối chủ trường của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

– Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Khoa về các chính sách liên quan đến công tác  Đoàn

– Tập hợp các tầng lớp thanh niên trong khoaphát triển đoàn viên, xây dựng các chi đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 Liên chi đoàn Khoa CNTT gồm 453 đoàn viên thanh niên, trong đó chi đoàn cán bộ giáo viên có 17 đoàn viên thanh niên, luôn nỗ lực tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể, mạnh mẽ triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên, thành lập các câu lạc bộ hỗ trợ học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trong những năm qua, Liên chi đoàn đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp được các cấp ghi nhận.

 Danh sách Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa CNTT nhiệm kỳ 2016-2018:

TTHọ tênChi đoànChức vụ
1Nguyễn Văn ToánCBGVBí thư
2Nguyễn Thị Hoàng PhươngCBGVPhó bí thư
3Hồ Minh ToànDCT19BPhó bí thư
4Trần Hữu ĐanDCT16Ủy viên BTV
5Đặng Tấn QuíDCT18Ủy viên BTV
6Phạm Văn ThoCBGVỦy viên
7Huỳnh Ngọc PhúcDCT16Ủy viên
8Nguyễn Tấn HuyDST16Ủy viên
9Phạm DươngDCT17Ủy viên
10Lê Bảo ToànDCT17Ủy viên
11Nguyễn Văn Anh KhảiCCT17Ủy viên
12Võ Thị Thu UyênCSI17Ủy viên
13Nguyễn Khánh LinhDCT18Ủy viên
14Lý Xuân HuệDCT19AỦy viên
15Trần Thị Huyền TrangDCT18Ủy viên