LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Hà Văn  Lâm
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Hà Văn  Lâm Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1965 Nơi sinh: Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Quê quán: Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2008
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa công nghệ thông tin
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 157/11 Hùng Vương – Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3828830 , NR: , Di Động: 0905967159
Fax:  Email: hvlam@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Đà Lạt
Ngành học: Tin học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1997
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 1997 đến 2001 Trung Tâm GDTX Tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy
Từ 2001 đến 2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
Từ 2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Phân tích rủi ro lợi nhuận các dự án Dựa vào Mô phỏng Monte Carlo và Crystal Ball 2015  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng