LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Võ Thị Ngọc Huệ
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Thị Ngọc Huệ Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1970 Nơi sinh: TP Quảng Ngãi
Quê quán: TP Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa CNTT- Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 199/9/6 Bùi Thị Xuân, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553828830, NR: , Di Động: 0903073275
Fax:  Email: vtnhue@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Qui Nhơn
Ngành học: Sinh học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1992
Bằng đại học 2: Công nghệ thông tin Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1995 - 1999 Trường Dạy Nghề Quảng Ngãi Giảng dạy
2000-2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
2007- đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Tăng cường hoạt động tự học cho sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng nhằm đáp ứng mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ 2013  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”
2  Xây dựng mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và nhà trường hỗ trợ công tác đào tạo và việc làm cho sinh viên 2015  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp”
3  Đổi mới đào tạo giáo viên Tin học tại trường Đại học Phạm Văn Đồng đáp ứng yêu cầu mới 2015  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi