LÝ LỊCH KHOA HỌC

 TS. Phạm Văn  Trung
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Văn  Trung Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 04/6/1978 Nơi sinh: Nghĩa Dũng, Quảng Ngãi
Quê quán: Thôn 4, Nghĩa Dũng, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS. Năm, nước nhận học vị: 2015, Đài Loan
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Công nghệ thông tin
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Nghĩa Dũng, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3 828 830 , NR: 055 3 816 761 , Di Động: 0913 920 909
Fax:  Email: pvtrung@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Công nghệ thông tin
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2001
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ thông tin Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành: Công nghệ thông tin Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan
Tên luận án: Nghiên cứu việc tối đa hóa cực đại thời gian sống của mạng cảm biến không dây (A Study on Maximizing the Lifetime of Wireless Sensor Networks)
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh Mức độ sử dụng: Tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2001 – 2007 Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy, Bí thư Đoàn Liên chi khoa CNTT
2007 – Nay Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy, Bí thư Đoàn Liên chi khoa CNTT

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu một số thuật toán triển khai hệ thống mạng cảm biến không dây 2013 - 2014 Nhà nước (Đài Loan) Thành viên (GS.TS Bing-Hong Liu chủ nhiệm dự án)
 2 Nghiên cứu một số thuật toán tích hợp dữ liệu và sạc pin cho mạng cảm biến không dây 2014 - 2015 Nhà nước (Đài Loan) Thành viên (GS.TS Bing-Hong Liu chủ nhiệm dự án)
 3 Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa thời gian trễ tập hợp dữ liệu trong mạng cảm biến không dây 2016 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Virtual-coordinate-based delivery-guaranteed routing protocol in three-dimensional wireless sensor networks 2012  Wireless Communications and Mobile Computing
2  An Efficient Method for Sweep Coverage with Minimum Mobile Sensor 2014 The Tenth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing 2014  An Efficient Method for Sweep Coverage with Minimum Mobile Sensor 2014 The Tenth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing
3  Novel Methods for Energy Charging and Data Collection in Wireless Rechargeable Sensor Networks 2015  International Journal of Communication Systems
4  Constrained Node-Weighted Steiner Tree Based Algorithms for Constructing a Wireless Sensor Network to Cover Maximum Weighted Critical Square Grids 2015  Computer Communications
5  An Efficient Algorithm of Constructing Virtual Backbone Scheduling for Maximizing the Lifetime of Dual-Radio Wireless Sensor Networks 2015 International Journal of Distributed Sensor Networks 2015  An Efficient Algorithm of Constructing Virtual Backbone Scheduling for Maximizing the Lifetime of Dual-Radio Wireless Sensor Networks 2015 International Journal of Distributed Sensor Networks
6  A Virtual Backbone Construction Heuristic for Maximizing the Lifetime of Dual-Radio Wireless Sensor Networks 2015 The Eleventh International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing 2015  A Virtual Backbone Construction Heuristic for Maximizing the Lifetime of Dual-Radio Wireless Sensor Networks 2015 The Eleventh International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimed
7  A Maximum-Weight-Independent-Set-Based Algorithm for Reader-Coverage Collision Avoidance Arrangement in RFID Networks 2015  IEEE Sensors Journal
8  On Maximizing the Lifetime for Data Aggregation in Wireless Sensor Networks Using Virtual Data Aggregation Trees 2016  Computer Networks
9  Network under Limited Mobile Devices: A New Technique for Mobile Charging Scheduling with Multiple Sinks 2016  IEEE Systems Journal
10  A Dynamic-Range-Based Algorithm for Reader-Tag Collision Avoidance Deployment in RFID Networks 2016  ICEIC Conference
11  Heuristic for Maximizing the Lifetime of Data Aggregation in Wireless Sensor Networks 2016  ICEIC Conference