LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Đặng Đình Thuận
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Đặng Đình Thuận Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1983 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2014
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Công nghệ thông tin
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0905840369
Fax:  Email: ddthuan@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Công nghệ thông tin
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2006
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TPHCM
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEIC 510

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2008 --> nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC