Bộ môn Phương pháp tin

ToPP2015

1. Địa chỉ

Văn phòng bộ môn: Tầng 4, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 509 Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

 2. Nhiệm vụ

Bộ môn Phương pháp Tin thuộc khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Bộ môn Phương pháp Tin có đội ngũ giảng viên có trình độ cao, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực nghiên cứu. Nhiệm vụ chính là đơn vị trực tiếp đào tạo Sinh viên có trình độ cử nhân Sư phạm Tin học, cung cấp nguồn nhân lực Giáo viên Tin học cho tỉnh nhà.

3. Các hướng nghiên cứu 

Bộ môn Phương pháp Tin chuyên nghiên cứu các chuyên đề đổi mới Phương pháp giảng dạy, các chuyên đề dạy học tích cực, hợp tác với VVOB để pháp triển và đổi mới phương pháp giảng dạy.

 4.  Các loại hình tham gia đào tạo

– Đại học chuyên ngành Sư phạm Tin học, Hệ Chính quy tập trung.

– Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Tin học, Hệ Chính quy tập trung.

5. Đội ngũ cán bộ

Hiện tại, bộ môn có 06 cán bộ giảng viên, tất cả đều có trình độ thạc sĩ

6. Thông tin cán bộ giảng viên

 1. Võ Thị Ngọc Huệ
  • Năm sinh: 1970
  • Chức vụ: Phó trưởng khoa
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Phương pháp dạy học, Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL
  • Số điện thoại: 0903073275
  • Email: vtnhue@pdu.edu.vn, ngochueit@yahoo.com
 2. Nguyễn Ánh
  • Năm sinh: 1965
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Phương pháp dạy học, Cấu trúc dữ liệu, Giải thuật, Toán rời rạc, Trí tuệ nhân tạo
  • Số điện thoại: 0914183435
  • Email: nanh@pdu.edu.vn, anhcdcd@yahoo.com
 3. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
  • Năm sinh: 1982
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Phương pháp dạy học, Phân tích thiết kế HTTT, Lập trình Pascal
  • Số điện thoại: 0977224055
  • Email: nttquynh@pdu.edu.vn, quynhu108@gmail.com
 4. Đinh Thị Xuân Vạn
  • Năm sinh: 1984
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Phương pháp dạy học, Hệ quản trị CSDL
  • Số điện thoại: 0905904464
  • Email: dtxvan@pdu.edu.vn, dtxvan@gmail.com
 5. Võ Thị Thiên Nga
  • Năm sinh: 1985
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Phương pháp dạy học, Hệ quản trị CSDL
  • Số điện thoại: 0905608005
  • Email: vttnga@pdu.edu.vn
 6. Nguyễn Thị Hoàng Phương
  • Năm sinh: 1990
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Phương pháp dạy học, Toán rời rạc
  • Số điện thoại: 0968628578
  • Email: nthphuong@pdu.edu.vn, nthoangphuong90@gmail.com