LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Võ Thị Thiên Nga
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Thị Thiên Nga Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1985 Nơi sinh: Bình Mỹ – Bình Sơn – Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Mỹ – Bình Sơn – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa CNTT- Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bình Sơn – Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553828830, NR: , Di Động: 0905608005
Fax:  Email: vttnga@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế
Ngành học: Sư phạm Tin học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 12/2008 đến nay Khoa CNTT-Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC