Thông báo giáo viên

Thông báo về việc triển khai đăng ký học phần học kỳ II năm học 2020 – 2021

Các mốc thời gian cần lưu ý: – Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020: sinh viên đăng ký học phần trực tiếp trên trang web quản lý đào tạo (http://quanly.pdu.edu.vn) – Ngày 16/12/2020: sinh viên xem danh sách các học phần tự chọn được mở (trên trang web quản lý đào tạo) – Ngày 18/12/2020: sinh viên kiểm tra tên ... Xem chi tiết »