Chi bộ khoa

Chi bộ CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Phạm Văn Đồng. Hiện tại, chi bộ có 13 Đảng viên, trong đó có 2 Đảng viên là sinh viên.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCHỨC VỤ
1Lương Văn Nghĩa1964Bí thư
2Phạm Văn Trung1978Phó bí thư
3Võ Thị Ngọc Huệ1970Đảng viên
4Nguyễn Thị Hoàng Phương1990Đảng viên
5Phạm Văn Tho1985Đảng viên
6Nguyễn Văn Toán1988Đảng viên
7Phạm Khánh Bảo1987Chi ủy viên
8Nguyễn Trí Nhân1970Đảng viên
9Bùi Công Thành1985Đảng viên
10Phạm Thị Minh Thương1985Đảng viên
11Đinh Thị Xuân Vạn1984Đảng viên

Một số hình ảnh hoạt động:

CNTT_KetNapDang_0824_4

Lễ kết nạp Đảng viên mới

CNTT_HocNghiQuyet_0824

Buổi học tập nghị quyết trung ương 5 khóa XII

Đại hội chi bộ CNTT nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội chi bộ CNTT nhiệm kỳ 2017-2020

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới