LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Trí Nhân
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Trí Nhân Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1970 Nơi sinh: Phổ Cường; Đức Phổ; Quảng Ngãi
Quê quán: Phổ Cường; Đức Phổ; Quảng Ngãi
Dân tộc: 
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa CNTT- Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 145/23 Nguyễn Đình Chiểu; Tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0919.367.857
Fax:  Email: ntrinhan@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Qui Nhơn
Ngành học: Công nghệ thông tin
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Cử nhân

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1/2005 - 2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Xây dựng mô hình đánh hiệu năng mạng MANET phân cụm 2011  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
2  Nghiên cứu giao thức định tuyến phân cụm trên mạng MANET 2013  Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
3  Evaluating the efficiency for clustering mobile ad hoc networks of aodv and dsr protocol 2013  Proceedings of the 6th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR)
4  Ứng dụng các thuật toán phân cụm phân hoạch trong khai phá dữ liệu 2014  Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5  Giới thiệu phần mềm trong công nghệ thông tinh để luyện tập phát âm tiếng Anh. 2015  ạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng