Bộ môn Mạng và truyền thông

ToMang2015

1. Giới thiệu

Bộ môn Mạng & Truyền thông được thành lập vào năm 2008 thuộc khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Phạm Văn Đồng với nhiệm vụ:

– Giảng dạy các học phần căn bản và chuyên sâu của chuyên ngành Mạng và Truyền thông ở bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo các chương trình CCNA và CCNP của CISCO.

– Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học.

– Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và tiên tiến trong lĩnh vực Mạng và Truyền thông.

– Quản trị hệ thống phòng thực hành máy tính của khoa Công nghệ thông tin.

– Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Mạng & Truyền thông theo kế hoạch của trường và của khoa.

Với mục tiêu góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Mạng và Truyền thông, thời gian qua các giảng viên của Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và có nhiều công trình đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

Bộ môn Mạng & Truyền thông phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy cho các Giảng viên, các Nhà nghiên cứu, Sinh viên trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông.

2. Các hướng nghiên cứu chính:

– An ninh mạng

– Mạng Cảm biến không dây

– Hệ thống nhúng

– Điện toán đám mây

– Internet of Things

– Công nghệ Web

– Lập trình ứng dụng mobile

3. Đội ngũ cán bộ

Bộ mộn gồm 11 giảng viên và kỹ thuật viên, trong đó:

– 1 Tiến sỹ

– 1 Nghiên cứu sinh

– 6 Thạc sỹ

4. Thông tin cán bộ giảng viên

 1. Phạm Văn Trung
  • Năm sinh: 1978
  • Chức vụ: Phó trưởng khoa
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Lý thuyết mạng, Mạng không dây, Lý thuyết mạng CISCO
  • Số điện thoại: 0913920909
  • Email: pvtrung@pdu.edu.vn
 2. Nguyễn Trí Nhân
  • Năm sinh: 1970
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Toán rời rạc, Trí tuệ nhân tạo, Lập trình di động, Mạng Manet
  • Số điện thoại: 0919367857
  • Email: ntnhan@pdu.edu.vn, nguyentrinhan70@gmail.com
 3. Đặng Đình Thuận
  • Năm sinh: 1983
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Lập trình Java, Bảo trì máy tính, Công nghệ phần mềm
  • Số điện thoại: 0905400248
  • Email: ddthuan@pdu.edu.vn
 4. Phạm Văn Tho
  • Năm sinh: 1985
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Lý thuyết mạng, Định tuyến mạng, Lập trình Java
  • Số điện thoại: 0916051777
  • Email: pvtho@pdu.edu.vn
 5. Bùi Công Thành
  • Năm sinh: 1985
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, Lập trình web, Bảo trì máy tính
  • Số điện thoại: 0908053350
  • Email: bcthanh@pdu.edu.vn
 6. Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Năm sinh: 1986
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Mạng máy tính, Hệ điều hành
  • Số điện thoại: 0977111512
  • Email: ntttrang@pdu.edu.vn, thuytrang1401@gmail.com