LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Kĩ sư Nguyễn Khánh Thuật
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Khánh Thuật Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1989 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kĩ sư Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa CNTT- Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: TDP Liên Hiệp 1, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255.3828.830 , NR: , Di Động: 0986.567.740
Fax:  Email: nkthuat@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Ngành học: Mạng máy tính và Truyền thông
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
4/2013 – đến nay Khoa CNTT-Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Quan LE-TRUNG, and Thuat Nguyen-Khanh, (2016), `Real Standalone MANETs Testbed: Performance Evaluation of OLSRd, OLSR-Quagga and AODVd,` IEEE ATC, October 12 - 14, 2016 - Hanoi, Vietnam, pp. 478-483. 2016  The 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’ 2016)