Bộ môn Hệ thống thông tin

ToHTTT2015

1. Địa chỉ

Văn phòng bộ môn: Phòng A1.404, Trường đại học Phạm Văn Đồng, 509 Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi

2. Nhiệm vụ

Bộ môn Hệ thống thông tin thuộc khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các môn học thuộc ngành Hệ thống thông tin cho các bậc học: Đại học và Cao đẳng. Ngoài ra, Bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và ngành Hệ thống thông tin nói riêng.

Bộ môn hướng đến xây dựng chương trình đào tạo ngành hệ thống thông tin tiên tiến, có sức cạnh tranh, kết cấu khoa học theo chuẩn, sát với thực tiễn; xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực nghiên cứu, hướng đến những sản phẩm nghiên cứu có tính thực tiễn và ứng dụng cao.

3. Các hướng nghiên cứu

– Phân tích viên hệ thống (systems analyst), tích hợp hệ thống (system integrator), quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin.

– Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp.

– Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.

– Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.

– Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả.

– Đảm nhận vai trò của một CIO (giám đốc thông tin).

– Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội: giáo dục điện tử (elearning), thương mại điện tử (e-commerce), chính phủ điện tử (e-government), các hệ thống thông tin địa lý (GIS)…

Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành thường xuyên được cập nhật mới phù hợp với sự phát triển chung trên thế giới.

4. Các loại hình tham gia đào tạo

– Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ Chính quy tập trung

– Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ Chính quy liên thông

– Cao đẳng chuyên ngành CNTT, Hệ Chính quy tập trung

5. Thông tin cán bộ giảng viên

 1. Lương Văn Nghĩa
  • Năm sinh: 1964
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu, Phân tích thiết kế HTTT, Quản lý dự án phần mềm
  • Số điện thoại: 0913498804
  • Email: lvnghia@pdu.edu.vn, nghia.itq@gmail.com
 2. Hà Văn Lâm
  • Năm sinh: 1965
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL
  • Số điện thoại: 0905967159
  • Email: hvlam@pdu.edu.vn, hvlam0465@gmail.com
 3. Phạm Thị Minh Thương
  • Năm sinh: 1985
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Phân tích thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm
  • Số điện thoại: 0989679359
  • Email: ptmthuong@pdu.edu.vn
 4. Võ Đức Lân
  • Năm sinh: 1984
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Cơ sở lập trình, Công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm
  • Số điện thoại: 0979121318
  • Email: vdlan@pdu.edu.vn
 5. Nguyễn Văn Toán
  • Năm sinh: 1988
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, Lập trình ứng dụng, Ngôn ngữ lập trình, Thuật toán
  • Số điện thoại: 0365588665
  • Email: nvtoan@pdu.edu.vn
  • Website cá nhận: http://www.sites.google.com/site/pduToan
 6. Phạm Khánh Bảo
  • Năm sinh: 1987
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Cơ sở lập trình, Hệ quản trị CSDL, Đồ họa ứng dụng, Khai phá dữ liệu
  • Số điện thoại: 0982042015
  • Email: pkbao@pdu.edu.vn, pkbaoqng@gmail.com
  • Website cá nhân: http://www.khanhbao.net
 7. Nguyễn Thị Khương
  • Năm sinh: 1989
  • Học vị: Kỹ sư
  • Chức danh: Giảng viên
  • Hướng nghiên cứu, chuyên môn giảng dạy: Hệ quản trị CSDL, Lập trình ứng dụng
  • Số điện thoại: 01682499020
  • Email: ntkhuong@pdu.edu.vn