LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Bùi Công  Thành
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Bùi Công  Thành Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1985 Nơi sinh: Tư nghĩa - Quảng Ngãi
Quê quán: Nghĩa Hiệp - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa CNTT- Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0908 053 350
Fax:  Email: bcthanh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa TPHCM
Ngành học: Công nghệ Thông tin
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2009
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Máy tính Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: ĐH Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2010 – nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Xây dựng website thi trắc nghiệm trực tuyến áp dụng thi kết thúc học phần tại trường ĐH Phạm Văn Đồng 2016 Đề tài Sáng kiến Kinh nghiệm cấp trường Chủ nhiệm đề tài