Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
 Khoa Hóa-Sinh-Môi trường
 Khoa GDTC-QPAN
TỆP TIN
 Cơ sở lập trình
Cơ sở lập trình là học phần giúp cho sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để cài đặt thành công một thuật toán thành chương trình bằng ngôn ngữ lập trình C. Qua đó, trang bị cho sinh viên kiến thức nền để tiếp cận và học tập tốt các ngôn ngữ lập trình khác trong các học kỳ tiếp theo.
Thầy Trần Tấn Từ
 Ngôn ngữ Lập trình Pascal
Bài giảng này, cung cấp cho Sinh viên chuyên ngành Sư phạm tin các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Pascal cả lý thuyết và bài tập thực hành. Trong bài giảng nầy có đưa thêm một số bài tập tin học 11, để sinh viên làm quen dần với các dạng bài ở phổ thông. Nội dung này được học trong phạm vi 3 tín chỉ, phục vụ cho việc dạy và học theo phương pháp đào tạo tín chỉ.
Thầy Nguyễn Ánh
 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
Thầy Trần Văn Chỉnh
 SQL SERVER 2000
Thầy Hà Văn Lâm
 Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu 2 SQL Server
Thầy Nguyễn Trí Nhân
 Bài giảng Cơ sở dữ liệu
Hà Văn Lâm
 Bài giảng SQL Server
Phạm Khánh Bảo
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Võ Thị Thiên Nga
 Lập trình hướng đối tượng
Võ Đức Lân
 Lập trình C#
Nguyễn Văn Toán
 Công nghệ phần mềm
Phạm Thị Minh Thương
 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Phạm Thị Minh Thương
 Kiểm thử phần mềm
Võ Đức Lân
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn