Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa Cơ Bản
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
TỆP TIN
 Cơ sở lập trình
Cơ sở lập trình là học phần giúp cho sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để cài đặt thành công một thuật toán thành chương trình bằng ngôn ngữ lập trình C. Qua đó, trang bị cho sinh viên kiến thức nền để tiếp cận và học tập tốt các ngôn ngữ lập trình khác trong các học kỳ tiếp theo.
Thầy Trần Tấn Từ
 Ngôn ngữ Lập trình Pascal
Bài giảng này, cung cấp cho Sinh viên chuyên ngành Sư phạm tin các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Pascal cả lý thuyết và bài tập thực hành. Trong bài giảng nầy có đưa thêm một số bài tập tin học 11, để sinh viên làm quen dần với các dạng bài ở phổ thông. Nội dung này được học trong phạm vi 3 tín chỉ, phục vụ cho việc dạy và học theo phương pháp đào tạo tín chỉ.
Thầy Nguyễn Ánh
 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
Thầy Trần Văn Chỉnh
 SQL SERVER 2000
Thầy Hà Văn Lâm
 Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu 2 SQL Server
Thầy Nguyễn Trí Nhân
 Bài giảng Cơ sở dữ liệu
Hà Văn Lâm
 Bài giảng SQL Server
Phạm Khánh Bảo
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn