Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
 Khoa Hóa-Sinh-Môi trường
 Khoa GDTC-QPAN
TỆP TIN
 Hình thức và thể loại âm nhạc 1
Hình thức và thể loại âm nhạc là một trong những môn học cơ bản của âm nhạc, có vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục âm nhạc cho tất cả sinh viên âm nhạc thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu, giảng dạy..
Đỗ Tất Đan
 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng dụng
Bài giảng học phần Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng dụng là học phần thực hành trang trí nối tiếp học phần Trang trí cơ bản. Sau khi học xong học phần Trang trí cơ bản sinh viên có thể nắm một cách cơ bản và cảm thụ được cái đẹp trong trang trí như đường nét, hình mảng, bố cục và màu sắc, có khả năng sáng tạo trong thực hiện bài tập trang trí, có thể vận dụng một cách sáng tạo trang trí cơ bản để giải quyết các bài tập ở phần Trang trí ứng dụng. Tuy nhiên muốn nâng cao năng lực sáng tạo trong trang trí, người học tiếp tục nghiên cứu một cách cụ thể hơn trong hoc phần này
Nguyễn Hữu Xuân
 Trang trí ứng dụng 1
Bài giảng học phần trang trí ứng dụng 1 nằm trong chương trình đào tạo giáo viên Mỹ thuật trình độ Cao đẳng Sư phạm. Nội dung học phần được thể hiện từ thấp đến cao và liên kết tạo thành một mạch thống nhất, giúp sinh viên nắm chắc và hiểu sâu kiến thức qua từng bài học, từ đó rút ra những kiến thức cơ bản nhất để vận dụng trong công tác giảng dạy
 Quản lý hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục-đào tạo
Nguyễn Thị Thu Biên
 Tâm lý học đại cương
Tâm lý học đại cương là một trong những môn học đào tạo nghiệp vụ trong các trường sư phạm, trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tâm lý người, hình thành những kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý và làm cơ sở cho việc nghiên cứu các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo: Tâm lý học dạy học, Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học lứa tuổi, Lý luận dạy học…
Nguyễn Văn Kính
 Tâm lý học lứa tuổi và tâm ký học sư phạm
Nguyễn Đăng Động
 Giáo dục học đại cương
Lê Quang Hoạt
 Hoạt động giáo dục ở trường THCS
Ngô Thị Kim Ngọc
 Hoạt động dạy học ở trường THCS
Nguyễn Lập
 Tiếng Việt thực hành và Văn bản tiếng Việt
Nguyễn Thị Hồng Huệ
 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt
Bùi Văn Thanh
 Hán nôm 1
Nguyễn Thị Mỹ Thuận
 Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương
Huỳnh Thị Ngọc Kiều
 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo
Nguyễn Văn Tính
 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo - Ngành đào tạo Thư viên trường học
Nguyễn Văn Tính
 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo - Ngành đào tạo THCS
Nguyễn Văn Tính
 Văn học Việt Nam hiện đại 2B
Trần Thị Thu
 Phương pháp dạy học tiếng Việt và tập làm văn
Huỳnh Thị Ngọc Kiều
 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 1975)
Trần Thị Thu
 Hán Nôm 1
Nguyễn Thị Mỹ Thuận
 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm tiểu học
Nguyễn Văn Kính
 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm THPT
Nguyễn Đăng Động
 Lý luận dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
Nguyễn Lập
 Giáo dục học đại cương (dành cho cao đẳng mầm non và tiểu học)
Lê Quang Hoạt
 Giáo dục học 2
Ngô Thị Kim Ngọc
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn