Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
 Khoa Hóa-Sinh-Môi trường
 Khoa GDTC-QPAN
TỆP TIN
 Tâm lý học TDTT
Hồ Văn Cường
 Vệ sinh Y học TDTT
Để đáp ứng các yêu cầu đổi mới trong công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ và nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời giúp cho sinh viên có được những tài liệu và nắm chắc những kiến thức có thể vận dụng trong quá trình công tác ở trường phổ thông sau này, chúng tôi tổ chức biên soạn đề cương bài giảng môn vệ sinh và y học Thể dục thể thao dành cho sinh viên hệ cao đẳng – ngành giáo dục thể chất trường Đại học Phạm Văn Đồng sử dụng trong quá trình học tập với hình thức lưu hành nội bộ.
Trần Ngọc Huy
 Bóng chuyền
Nguyễn Văn Trương
 Cầu lông
Lê Văn Đương
 Thể dục thực dụng - Thể dục đồng diễn
Tạ Thị Minh Châu
 Bóng bàn
Hồ Văn Cường
 Bỏng rổ
Trần Ngọc Huy
 Bài giảng môn Cờ vua
Võ Duy Quân
 Bơi lội
Hồ Văn Cường
 Bóng chuyền
Nguyễn Văn Trương
 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông)
Nguyễn Ngọc Chung
 Nhảy xa
Hồ Văn Cường
 Võ Vovinam - Việt võ đạo
Nguyễn Ngọc Cang
 Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất 1
Nguyễn Xuân Thưởng
 Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất 2
Nguyễn Xuân Thưởng
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn