Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
 Khoa Hóa-Sinh-Môi trường
 Khoa GDTC-QPAN
TỔ BỘ MÔN
 Bộ Môn Hóa Học
TỆP TIN
 Hóa học phân tích 1
TS. Võ Thị Việt Dung
 Phương pháp dạy học Hóa học 1
Vương Cẩm Hương
 Hóa học vô cơ 1
ThS. Lê Thị Như Quỳnh
 Hóa vô cơ 2
Nguyễn Thị Nhi Phương
 Bài giảng Hóa học hữu cơ 1
Vương Cẩm Hương
 Hóa học công nghệ môi trường 2
Lê Thị Như Quỳnh
 Hóa học các nguyên tố đất hiếm
Võ Thị Việt Dung
 Hóa học Công nghệ - Môi trường 2
Lê Thị Như Quỳnh
 Các phương pháp phổ nghiệm xác đinh cấu trúc hợp chất hữu cơ
TS. Lê Hoàng Duy
 Các phương pháp phổ nghiệm xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ
Lê Hoàng Duy
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn