Thứ bảy, 09/12/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC ĐẠI HỌC
     Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ đại học (13 ngành) 19:40 07/07/2017 [678]

♦ Đại học Công nghệ thông tin

♦ Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

♦ Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện Tử

♦ Đại học Ngôn ngữ Anh

♦ Đại học Kinh tế phát triển

♦ Đại học Sư phạm Vật lý

♦ Đại học Sư phạm Tin

♦ Đại học Sư phạm Tiếng Anh

♦ Đại học Sư phạm Ngữ văn

♦ Đại học Sinh học ứng dụng          

♦ Đại học  Kỹ thuật điện tử - Viễn thông    

♦ Đại học Quản trị kinh doanh

♦ Đại học Thương mại điện tử

 
Các tin khác liên quan :

      Chương trình Đào tạo ngành CNKTCK - Rà soát, cập nhật và điều chỉnh năm 2023 08:50 03/08/2023 [730]


      Chương trình Đào tạo ngành CNTT - Rà soát, cập nhật và điều chỉnh năm 2023 08:42 03/08/2023 [679]


      Hồ sơ mã ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên 15:34 12/06/2023 [675]


      Hồ sơ mở ngành đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên 09:15 15/02/2023 [673]


      Chương trình Đại học sư phạm Toán học 08:46 11/10/2021 [676]


      Chương trình Đại học Giáo dục Tiểu học 08:37 11/10/2021 [683]


      Chương trình Đại học Du lịch 08:52 18/06/2020 [674]


      Chương trình Đại học Thương mại Điện tử 09:49 21/02/2020 [675]


      Chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh 09:39 21/02/2020 [672]


      Chương trình Đại học Kinh tế phát triển 16:51 07/07/2017 [673]


      Chương trình Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện tử 16:49 07/07/2017 [675]


      Chương trình Đại học Ngôn ngữ Anh 15:58 07/07/2017 [672]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tiếng Anh 15:56 07/07/2017 [673]


      Chương trình Đại học Sư phạm Ngữ Văn 15:51 07/07/2017 [675]


      Chương trình Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 15:48 07/07/2017 [672]

       Chương trình Đại học Công nghệ thông tin 15:43 07/07/2017 [672]
       Chương trình Đại học Sư phạm Tin 15:37 07/07/2017 [673]
       Chương trình Đại học Sư phạm Vật Lý 15:30 07/07/2017 [675]
       Chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (trước năm 2016) 07:46 06/11/2013 [718]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao