Thứ bảy, 02/07/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2021-2022 (từ ngày 27/6/2022) 21:08 24/06/2022 [74]

 TẢI TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2021-2022 (từ ngày 20/6/2022) 08:53 18/06/2022 [74]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2021-2022 (từ ngày 13/6/2022) 16:56 10/06/2022 [67]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2021-2022 (từ ngày 06/6/2022) 15:57 03/06/2022 [92]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2021-2022 (từ ngày 30/5/2022) 15:47 27/05/2022 [96]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2021-2022 (từ ngày 23/5/2022) 20:13 20/05/2022 [103]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2021-2022 (từ ngày 16/5/2022) 06:15 14/05/2022 [168]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2021-2022 (từ ngày 09/5/2022) 08:33 07/05/2022 [364]


      Thời khóa biểu dạy học môn GDQP_AN cho các lớp bậc Cao đẳng, Đại học năm học 2021-2022 08:56 04/05/2022 [308]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2021-2022 (từ ngày 02/5/2022) 15:15 29/04/2022 [160]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39-Năm học 2021-2022 (từ ngày 25/04/2022) 15:47 22/04/2022 [387]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38-Năm học 2021-2022 (từ ngày 18/04/2022) 16:57 15/04/2022 [177]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37-Năm học 2021-2022 (từ ngày 11/04/2022) 15:05 08/04/2022 [185]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36-Năm học 2021-2022 (từ ngày 04/04/2022) 14:40 01/04/2022 [190]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35-Năm học 2021-2022 (từ ngày 28/03/2022) 16:43 25/03/2022 [240]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 34-Năm học 2021-2022 (từ ngày 21/03/2022) 15:50 18/03/2022 [200]

       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 33-Năm học 2021-2022 (từ ngày 14/03/2022) 14:01 11/03/2022 [293]
       Thời khóa biểu- lớp học ĐT theo NĐ 71, TTCP tuần 1-Năm học 2021-2022 (từ ngày 12/03/2022) 16:59 08/03/2022 [3301]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 32-Năm học 2021-2022 (từ ngày 07/03/2022) 16:42 04/03/2022 [1309]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 31-Năm học 2021-2022 (từ ngày 28/02/2022) 15:07 25/02/2022 [221]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 30-Năm học 2021-2022 (từ ngày 21/02/2022) 16:44 18/02/2022 [231]
       Thời khóa biểu ôn tập cho SV Lào lớp DSN 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 11/02/2022 đến 19/02.2022) 15:40 10/02/2022 [241]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 29-Năm học 2021-2022 (từ ngày 14/02/2022) 15:38 10/02/2022 [440]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 25-Năm học 2021-2022 (từ ngày 17/01/2022) 09:29 14/01/2022 [434]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 24-Năm học 2021-2022 (từ ngày 10/01/2022) 14:50 07/01/2022 [273]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 23-Năm học 2021-2022 (từ ngày 03/01/2022) 21:28 02/01/2022 [175]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 22-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/12/2021) 13:58 24/12/2021 [225]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2021-2022 (từ ngày 27/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2021-2022 (từ ngày 20/6/2022)
 Quy chế Đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ trường ĐH Pham Văn Đồng
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2021-2022 (từ ngày 13/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2021-2022 (từ ngày 06/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2021-2022 (từ ngày 30/5/2022)
 Thông báo danh sách chính thức sinh viên đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2021-2022 (từ ngày 23/5/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2021-2022 (từ ngày 16/5/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2021-2022 (từ ngày 09/5/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2021-2022 (từ ngày 27/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2021-2022 (từ ngày 20/6/2022)
 Quy chế Đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ trường ĐH Pham Văn Đồng
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2021-2022 (từ ngày 13/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2021-2022 (từ ngày 06/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2021-2022 (từ ngày 30/5/2022)
 Thông báo danh sách chính thức sinh viên đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2021-2022 (từ ngày 23/5/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2021-2022 (từ ngày 16/5/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2021-2022 (từ ngày 09/5/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao