Thứ sáu, 21/01/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 25-Năm học 2021-2022 (từ ngày 17/01/2022) 09:29 14/01/2022 [188]

 Tải Thời Khóa biểu

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 24-Năm học 2021-2022 (từ ngày 10/01/2022) 14:50 07/01/2022 [163]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 23-Năm học 2021-2022 (từ ngày 03/01/2022) 21:28 02/01/2022 [90]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 22-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/12/2021) 13:58 24/12/2021 [153]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/12/2021) 14:05 17/12/2021 [155]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 20-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/12/2021) 15:10 10/12/2021 [308]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 19-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/12/2021) 15:38 03/12/2021 [122]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 18-Năm học 2021-2022 (từ ngày 29/11/2021) 14:43 26/11/2021 [116]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 17-Năm học 2021-2022 (từ ngày 22/11/2021) 15:10 19/11/2021 [127]


      Thời khóa biểu Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD tại huyện Mộ Đức năm học 2021-2022, Bậc THCS 14:33 12/11/2021 [138]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 16-Năm học 2021-2022 (từ ngày 15/11/2021) 14:19 12/11/2021 [105]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 15-Năm học 2021-2022 (từ ngày 08/11/2021) 14:24 05/11/2021 [164]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 14-Năm học 2021-2022 (từ ngày 01/11/2021) 14:54 29/10/2021 [188]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 13-Năm học 2021-2022 (từ ngày 25/10/2021) 14:05 22/10/2021 [252]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 12-Năm học 2021-2022 (từ ngày 18/10/2021) 08:26 22/10/2021 [96]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 11-Năm học 2021-2022 (từ ngày 11/10/2021) 14:35 08/10/2021 [793]

       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 10-Năm học 2021-2022 (từ ngày 04/10/2021) 08:59 04/10/2021 [395]
       Thời khóa biểu lớp Quản lý giáo dục đợt 1, năm 2021 08:35 28/09/2021 [299]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 9-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/9/2021) 14:52 24/09/2021 [327]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 8-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/9/2021) 16:15 17/09/2021 [198]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 7-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/9/2021) 14:44 10/09/2021 [185]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 6-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/9/2021) 16:01 03/09/2021 [189]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 5-Năm học 2021-2022 (từ ngày 30/8/2021) 15:11 27/08/2021 [286]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 4-Năm học 2021-2022 (từ ngày 23/8/2021) 14:11 20/08/2021 [250]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 3-Năm học 2021-2022 (từ ngày 16/8/2021) 14:47 13/08/2021 [292]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần2-Năm học 2021-2022 (từ ngày 09/8/2021) 16:07 06/08/2021 [558]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần1-Năm học 2021-2022 (từ ngày 02/8/2021) 15:11 30/07/2021 [389]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 25-Năm học 2021-2022 (từ ngày 17/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 24-Năm học 2021-2022 (từ ngày 10/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 23-Năm học 2021-2022 (từ ngày 03/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 22-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 20-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/12/2021)
 Thông báo các học phần sinh viên đã đăng ký (online) HK 2 năm học 2021-2022
 Danh sách sinh viên đã đăng ký HP (online) HK 2 Năm học 2021-2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 19-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 18-Năm học 2021-2022 (từ ngày 29/11/2021)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 25-Năm học 2021-2022 (từ ngày 17/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 24-Năm học 2021-2022 (từ ngày 10/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 23-Năm học 2021-2022 (từ ngày 03/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 22-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 20-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/12/2021)
 Thông báo các học phần sinh viên đã đăng ký (online) HK 2 năm học 2021-2022
 Danh sách sinh viên đã đăng ký HP (online) HK 2 Năm học 2021-2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 19-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 18-Năm học 2021-2022 (từ ngày 29/11/2021)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao