Thứ tư, 04/10/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC ĐẠI HỌC
     Chương trình Đại học Kinh tế phát triển 16:51 07/07/2017 [520]
  
     Ban hành theo Quyết định số: 179 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

 
Các tin khác liên quan :

      Chương trình Đào tạo ngành CNKTCK - Rà soát, cập nhật và điều chỉnh năm 2023 08:50 03/08/2023 [521]


      Chương trình Đào tạo ngành CNTT - Rà soát, cập nhật và điều chỉnh năm 2023 08:42 03/08/2023 [519]


      Hồ sơ mã ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên 15:34 12/06/2023 [518]


      Hồ sơ mở ngành đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên 09:15 15/02/2023 [520]


      Chương trình Đại học sư phạm Toán học 08:46 11/10/2021 [518]


      Chương trình Đại học Giáo dục Tiểu học 08:37 11/10/2021 [524]


      Chương trình Đại học Du lịch 08:52 18/06/2020 [518]


      Chương trình Đại học Thương mại Điện tử 09:49 21/02/2020 [518]


      Chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh 09:39 21/02/2020 [519]


      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ đại học (13 ngành) 19:40 07/07/2017 [518]


      Chương trình Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện tử 16:49 07/07/2017 [518]


      Chương trình Đại học Ngôn ngữ Anh 15:58 07/07/2017 [519]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tiếng Anh 15:56 07/07/2017 [518]


      Chương trình Đại học Sư phạm Ngữ Văn 15:51 07/07/2017 [518]


      Chương trình Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 15:48 07/07/2017 [518]

       Chương trình Đại học Công nghệ thông tin 15:43 07/07/2017 [518]
       Chương trình Đại học Sư phạm Tin 15:37 07/07/2017 [518]
       Chương trình Đại học Sư phạm Vật Lý 15:30 07/07/2017 [518]
       Chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (trước năm 2016) 07:46 06/11/2013 [518]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao