Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC ĐẠI HỌC
     Chương trình Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện tử 16:49 07/07/2017 [2243]
  
     Ban hành theo Quyết định số: 179/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

 
Các tin khác liên quan :

      Chương trình Đại học sư phạm Toán học 08:46 11/10/2021 [2061]


      Chương trình Đại học Giáo dục Tiểu học 08:37 11/10/2021 [846]


      Chương trình Đại học Du lịch 08:52 18/06/2020 [2570]


      Chương trình Đại học Thương mại Điện tử 09:49 21/02/2020 [1467]


      Chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh 09:39 21/02/2020 [1427]


      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ đại học (13 ngành) 19:40 07/07/2017 [5096]


      Chương trình Đại học Kinh tế phát triển 16:51 07/07/2017 [2378]


      Chương trình Đại học Ngôn ngữ Anh 15:58 07/07/2017 [2379]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tiếng Anh 15:56 07/07/2017 [2033]


      Chương trình Đại học Sư phạm Ngữ Văn 15:51 07/07/2017 [1724]


      Chương trình Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 15:48 07/07/2017 [2073]


      Chương trình Đại học Công nghệ thông tin 15:43 07/07/2017 [2025]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tin 15:37 07/07/2017 [1221]


      Chương trình Đại học Sư phạm Vật Lý 15:30 07/07/2017 [1174]


      Chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (trước năm 2016) 07:46 06/11/2013 [3704] Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 28, năm học 2022-2023 (từ ngày 6/2/2023)
 Thời khóa biểu tuần 25, tuần 26, tuần 27, năm học 2022-2023 (từ ngày 16/1/2023 -04/02/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/1/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 2/1/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 22, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 28, năm học 2022-2023 (từ ngày 6/2/2023)
 Thời khóa biểu tuần 25, tuần 26, tuần 27, năm học 2022-2023 (từ ngày 16/1/2023 -04/02/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/1/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 2/1/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 22, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao