Thứ năm, 13/12/2018    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 BẬC ĐẠI HỌC
     Tổng hợp chuẩn đầu ra các ngành trình độ đại học (09 ngành) 19:12 10/07/2017 [879]
  
     Ban hành theo Quyết định số: 446/QĐ-ĐHPVĐ ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

♦ Đại học Công nghệ Thông tin

♦ Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

♦ Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện Tử

♦ Đại học Kinh tế phát triển

♦ Đại học Ngôn ngữ Anh

♦ Đại học Sư phạm Tiếng Anh

♦ Đại học Sư phạm Vật lý

♦ Đại học Sư phạm Tin học

♦ Đại học Sư phạm Ngữ văn

 
Các tin khác liên quan :

      Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh 19:08 10/07/2017 [221]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn 19:07 10/07/2017 [189]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tin học 19:05 10/07/2017 [164]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh 19:04 10/07/2017 [227]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý 19:03 10/07/2017 [207]


      Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế phát triển 19:00 10/07/2017 [201]


      Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử 18:58 10/07/2017 [198]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 18:57 10/07/2017 [182]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin 18:53 10/07/2017 [180] Tin mới nhất
 
 DANH SÁCH
  Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2018-2019
 Danh sách các học phần tự chọn được mở của HK 2 Năm học 2018-2019
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 03/12/2018 đến 09/12/2018
 Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ ĐH ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Quản trị kinh doanh.
 Mẫu báo cáo thay đổi hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các khoa chuyên môn.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
 Thông báo 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018: V/v đăng ký học phần HK 2 năm học 2018-2019
 Hồ sơ mở mã ngành 2018_2019 đợt 2
 Mẫu đơn xét công nhận tốt nghiệp_Tín chỉ.

 Tin đọc nhiều nhất
 
 DANH SÁCH
  Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2018-2019
 Danh sách các học phần tự chọn được mở của HK 2 Năm học 2018-2019
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 03/12/2018 đến 09/12/2018
 Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ ĐH ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Quản trị kinh doanh.
 Mẫu báo cáo thay đổi hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các khoa chuyên môn.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
 Thông báo 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018: V/v đăng ký học phần HK 2 năm học 2018-2019
 Hồ sơ mở mã ngành 2018_2019 đợt 2
 Mẫu đơn xét công nhận tốt nghiệp_Tín chỉ.

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao