Thứ hai, 05/12/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC ĐẠI HỌC
     Công bố chuẩn đầu ra rà soát, cập nhật năm 2022 10:23 24/08/2022 [756]

Quyết định ban hành CĐR năm 2022

Ngành Sư phạm Toán học

Ngành Giáo dục Tiểu học

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Ngành Sư phạm Tin học

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Ngành Sinh học ứng dụng

Ngành Sư phạm Vật lý

Ngành Kinh tế phát triển

Ngành Quản trị kinh doanh

 Ngành Du lịch

Ngành Giáo dục Mầm non

 
Các tin khác liên quan :

      Chuẩn đầu ra ĐH ngành CNTT và ngành CNKTCK năm 2019 10:12 21/02/2020 [2983]


      Tổng hợp chuẩn đầu ra các ngành trình độ đại học (09 ngành) 19:12 10/07/2017 [2928]


      Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh 19:08 10/07/2017 [909]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn 19:07 10/07/2017 [835]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tin học 19:05 10/07/2017 [765]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh 19:04 10/07/2017 [919]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý 19:03 10/07/2017 [845]


      Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế phát triển 19:00 10/07/2017 [781]


      Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử 18:58 10/07/2017 [793]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 18:57 10/07/2017 [799]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin 18:53 10/07/2017 [789] Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 14, năm học 2022-2023 (từ ngày 31/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 13, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 12, năm học 2022-2023 (từ ngày17/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày10/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày3/10/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 14, năm học 2022-2023 (từ ngày 31/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 13, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 12, năm học 2022-2023 (từ ngày17/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày10/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày3/10/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao