Thứ bảy, 23/09/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)
 Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Thông báo v/v chuyển đổi chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 XÂY DỰNG CT (BỘ LĐTBXH)
     Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp 08:12 14/07/2017 [397]
  
     Đề nghị các khoa cập nhật vào chương trình đang xây dựng

Mô tả vắn tắt các học phần, đội ngũ nhà giáo, giáo trình:

♦ Các học phần lý luận chính trị, Pháp luật bậc Cao đẳng: Bấm để tải về

♦ Các học phần giáo dục chính trị, pháp luật bậc Trung cấp: Bấm để tải về 

♦ Các học phần Giáo dục thể chất và GDQP-AN bậc Cao đẳng: Bấm để tải về

♦ Các học phần Giáo dục thể chất và GDQP-AN bậc trung cấp: Bấm để tải về

♦ Học phần Tin học bậc Cao đẳng: Bấm để tải về

♦ Học phần Tin học bậc Trung cấp: Bấm để tải về

♦ Các học phần Tiếng Anh bậc cao đẳng: Bấm để tải về

♦ Các học phần Tiếng Anh bậc Trung cấp: Bấm để tải về

 

Đề cương chi tiết:

Môn Giáo dục thể chật bậc Cao đẳng: Bấm để tải về

Môn Giáo dục thể chất bậc Trung cấp: Bấm để tải về

Môn Giáo dục quốc phòng - An ninh bậc Cao đẳng: Bấm để tải về

Môn Giáo dục quốc phòng - An ninh bậc Trung cấp: Bấm để tải về

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017) 08:04 14/07/2017 [125]


      Thông báo v/v chuyển đổi chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 14:10 05/07/2017 [248] Tin mới nhất
 
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
 Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn
 Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DAHV17
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ 25/9/2017
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
 Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn
 Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DAHV17
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ 25/9/2017
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao