Thứ ba, 28/09/2021    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC ĐẠI HỌC
     Chương trình Đại học Công nghệ thông tin 15:43 07/07/2017 [1603]
  
     Ban hành theo Quyết định số: 1483/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

 
Các tin khác liên quan :

      Chương trình Đại học Du lịch 08:52 18/06/2020 [2095]


      Chương trình Đại học Thương mại Điện tử 09:49 21/02/2020 [950]


      Chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh 09:39 21/02/2020 [790]


      Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo Công nghệ Thông tin trình độ ĐH giai đoạn 2018 - 2020 10:46 17/09/2018 [2258]


      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ đại học (13 ngành) 19:40 07/07/2017 [3979]


      Chương trình Đại học Kinh tế phát triển 16:51 07/07/2017 [1880]


      Chương trình Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện tử 16:49 07/07/2017 [1770]


      Chương trình Đại học Ngôn ngữ Anh 15:58 07/07/2017 [1962]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tiếng Anh 15:56 07/07/2017 [1693]


      Chương trình Đại học Sư phạm Ngữ Văn 15:51 07/07/2017 [1385]


      Chương trình Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 15:48 07/07/2017 [1708]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tin 15:37 07/07/2017 [877]


      Chương trình Đại học Sư phạm Vật Lý 15:30 07/07/2017 [925]


      Chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (trước năm 2016) 07:46 06/11/2013 [3454] Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu lớp Quản lý giáo dục đợt 1, năm 2021
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 9-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 8-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 7-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/9/2021)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 6-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 5-Năm học 2021-2022 (từ ngày 30/8/2021)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 4-Năm học 2021-2022 (từ ngày 23/8/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 3-Năm học 2021-2022 (từ ngày 16/8/2021)
 Danh mục biểu mẫu đào tạo liên thông năm 2021
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần2-Năm học 2021-2022 (từ ngày 09/8/2021)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu lớp Quản lý giáo dục đợt 1, năm 2021
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 9-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 8-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 7-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/9/2021)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 6-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 5-Năm học 2021-2022 (từ ngày 30/8/2021)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 4-Năm học 2021-2022 (từ ngày 23/8/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 3-Năm học 2021-2022 (từ ngày 16/8/2021)
 Danh mục biểu mẫu đào tạo liên thông năm 2021
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần2-Năm học 2021-2022 (từ ngày 09/8/2021)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao